Όνομα/Θέση  

Μιχαήλ Κεφαλογιάννης

Πρόεδρος
Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Αναστάσιος Μάνος

Διευθύνων Σύμβουλος
Εκτελεστικό Μέλος
Βιογραφικό

 

Αλέξανδρος Πατεράκης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Ευάγγελος Αγγελετόπουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος
 

Σωτήριος Χατζημιχαήλ

Μη Εκτελεστικό Μέλος
 

Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Stephane Brimont

Μη Εκτελεστικό Μέλος
 

Ana Plecas

Μη Εκτελεστικό Μέλος
 

Miguel Antoñanzas Alvear

Μη Εκτελεστικό Μέλος
 

Ουρανία Αικατερινάρη

Μη Εκτελεστικό Μέλος