Οι εργασίες που εκτελούνται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αφορούν:

Την ικανοποίηση αιτημάτων των χρηστών

-  Νέες Συνδέσεις Καταναλωτών και Παραγωγών
-  Τροποποίηση Παλαιών Παροχών (Επαύξηση ισχύος υπαρχουσών Συνδέσεων)
-  Μετατοπίσεις Δικτύων

Την Ανάπτυξη του Δικτύου

- Ενισχύσεις, βελτιώσεις και εκσυγχρονισμός του Δικτύου 
- Κατασκευή Κέντρων Διανομής και Γραμμών 150kV

Τις εργασίες Εκμετάλλευσης του Δικτύου

- Λειτουργία του Δικτύου Διανομής
- Επιθεώρηση και Συντήρηση του Δικτύου
- Αποκατάσταση βλαβών
- Εξυπηρέτηση των χρηστών δικτύου στα γραφεία
- Καταμέτρηση των καταναλώσεων

Την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού στο επίπεδο των δικτύων

 

Την αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία των αυτόνομων νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων