Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας επιλογής καλούμενων σε συνέντευξη 

Η μη προσέλευση υποψηφίου στη διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία της Προκήρυξης (Κεφάλαιο Θ').

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι βάσει της διεύθυνσης κατοικίας που έχουν δηλώσει στην Αίτησή τους, διαμένουν σε περιοχή / Νομό που έχει πληγεί από την θεομηνία “DANIEL” και αδυνατούν να προσέλθουν στην προκαθορισμένη συνέντευξη, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 210 9281511, 9281920 και 210 9281955 από Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15.00

Πίνακας καλούμενων σε Συνέντευξη για την Ειδικότητα Απασχόλησης Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ

Συμπληρωματικός πίνακας καλούμενων σε Συνέντευξη για την Ειδικότητα Απασχόλησης Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ

Πίνακας καλούμενων σε Συνέντευξη για την Ειδικότητα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Συμπληρωματικός πίνακας καλούμενων σε Συνέντευξη για την Ειδικότητα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Συμπληρωματικός Πίνακας καλούμενων σε Συνέντευξη για την Ειδικότητα Απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ

Πίνακας καλούμενων σε Συνέντευξη για την Ειδικότητα Απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ 

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στη Σχολή Αθήνας του ΔΕΔΔΗΕ, στην Άνοιξη Αττικής, Λεωφόρος Ανοίξεως 44, ΤΚ 145 69