Όλες οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στο κτήριο του ΔΕΔΔΗΕ, Λεωφόρος Συγγρού 49, Αθήνα ΤΚ 117 43

Η μη προσέλευση υποψηφίου στη διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία της Προκήρυξης (Κεφάλαιο Θ’).

Συμπληρωματικός Πίνακας Καλούμενων σε Συνέντευξη (ΔΕ)