Μεθοδολογία απόδοσης οφειλόμενων ανταλλαγμάτων για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε περίπτωση ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 55 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Β΄ 4893/22.10.2021 - ΡΑΕ 750/30.09.2021)