Στη χορήγηση διασωστικού εξοπλισμού για τρίτη χρονιά, με στόχο τη στήριξη και διευκόλυνση του έργου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.), προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ανταποκρινόμενος άμεσα στο κάλεσμα της Ε.Ο.Δ., ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στη χορήγηση μίας θερμοκάμερας με ευρείας κλίμακας θερμοκρασία – Flir E8XT, η οποία θα χρησιμοποιείται από τους εθελοντές της Ομάδας για τον εντοπισμό επιζώντων σε πεδία φυσικών καταστροφών όπως επίσης και για εκπαιδευτικούς σκοπούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών της ΕΟΔ.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι μια πιστοποιημένη εθελοντική μη κυβερνητική οργάνωση έρευνας και διάσωσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει 31 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα και σε αυτή δραστηριοποιούνται περίπου 2.500 εθελοντές πανελλαδικά, οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και μαζικών καταστροφών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαφυλάσσοντας την ανθρώπινη  ζωή.