Δείκτες ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το 2021

Οι επιδόσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το 2021 σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) με βάση τον «Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2022» του ΧΑ.