Αγαπητέ καταναλωτή,

Σας δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχετε στην καταμέτρηση της κατανάλωσής σας.
Έτσι, μπορείτε εσείς οι ίδιοι να δώσετε την ένδειξη του μετρητή σας ανά τετράμηνο προκειμένου να ακυρωθεί η προγραμματισμένη αυτόματη διαδικασία εκτίμησης της κατανάλωσής σας, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Εύκολα - Σίγουρα - Γρήγορα


Ποια είναι η συχνότητα καταμέτρησης από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ;

Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πελατών του, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ξεκινήσει την μηνιαία καταμέτρηση η οποία και θα ολοκληρωθεί πανελλαδικά το προσεχές διάστημα.

Πώς υπολογίζονται οι κατ' εκτίμηση (έναντι) καταναλώσεις;

Οι κατ' εκτίμηση καταναλώσεις ("έναντι") υπολογίζονται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρείας μας. Ο υπολογισμός δεν είναι αυθαίρετος, αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένο αλγόριθμο που περιλαμβάνει τα ιστορικά στοιχεία των καταναλώσεων, όπως είναι οι καταναλώσεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένες καταναλώσεις δεν διαφέρουν σημαντικά από την πραγματική κατανάλωση του διμήνου, εκτός και εάν το τελευταίο χρονικό διάστημα διαφοροποιήθηκαν οι καταναλωτικές συνήθειες του πελάτη μας.

Για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία καταχώρισης ενδείξεων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ;

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία καταχώρισης ενδείξεων, τότε η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα ακυρώσει αυτόματα την προγραμματισμένη εκτίμηση των καταναλώσεων σας και αντί αυτής θα υπολογίσει τη συνολική σας διμηναία κατανάλωση, η οποία προκύπτει ως διαφορά της ένδειξης που καταχωρήσατε από την ένδειξη που είχε καταγράψει η Εταιρεία μας πριν δυο μήνες.  

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία σημαίνει ότι επιλέγετε τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό καταναλώσεων με τον τρόπο που περιγράφηκε ακριβώς πιο πάνω.

Εσείς αποφασίζετε.


Πότε μπορείτε να δώσετε την ένδειξη;

Οποιαδήποτε χρονική στιγμή και αν επιθυμείτε και αυτή θα αποθηκεύεται, μέχρι να ανοίξει το αμέσως επόμενο παράθυρο καταμέτρησης και θα χρησιμοποιείται για έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασμού, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί κανονική καταμέτρηση από καταμετρητή, πληκτρολογώντας τον 11ψήφιο αριθμό παροχής σας.

Επόμενη καταχώριση ένδειξης στον ΔΕΔΔΗΕ:
Στο 800 400 4000 ή www.deddie.gr 

 

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

• Τον αριθμό παροχής σας

• Την ένδειξη του μετρητή σας

 

Τι πρέπει να κάνετε

1. Επιβεβαιώστε ότι ο Αριθμός Παροχής που αναγράφεται στο λογαριασμό σας, είναι ο ίδιος με αυτόν που εμφανίζεται στο μεταλλικό ταμπελάκι πάνω στο μετρητή σας ( κυκλωμένο στην επόμενη εικόνα)

 

  2. Σημειώστε την ένδειξη, παραλείποντας τα δεκαδικά ψηφία που εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα. (χωρίς το κυκλωμένο δεκαδικό της επόμενης εικόνας)

 

 

3. Εάν έχετε μετρητή διπλής εγγραφής, τότε θα πρέπει να σημειώσετε δυο ενδείξεις, την ένδειξη Κ (για τον υπολογισμό των ημερήσιων καταναλώσεών σας) και την ένδειξη Μ (για τον υπολογισμό των νυχτερινών καταναλώσεών σας) (δείτε τα κυκλωμένα στην επόμενη εικόνα).

 

 Πως θα καταχωρίσετε την ένδειξή σας:

  • Τηλεφωνικά, καλώντας 11500 από σταθερό τηλέφωνο ή από κινητό τηλέφωνο, με βάση το τιμολόγιο του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου. Εναλλακτικά για την αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης μπορείτε να καλείτε στο δεκαψήφιο αριθμό 2111900500.

Μια φιλική φωνή θα σας καθοδηγήσει στο μενού υπηρεσιών και θα περιμένει τις οδηγίες σας προτείνοντας σας κάθε φορά την κατάλληλη λέξη για να συνεχίσετε.
Μπορείτε να επιλέξετε να εξυπηρετηθείτε, είτε από το σύστημα αναγνώρισης φωνητικών εντολών - πληκτρολόγησης, είτε από κάποιο Εκπρόσωπό μας λέγοντας τη λέξη ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

  ·     Ηλεκτρονικά  μέσω της εταιρικής μας ιστοσελίδας (www.deddie.gr)
 


Εάν επιθυμείτε να καταχωρίσετε την ένδειξη του μετρητή σας πατήστε  

ΕΙΣΟΔΟΣ