Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την ένδειξη του μετρητή σας επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης 800 400 4000.