Δημιουργία mobile εφαρμογής για την λήψη των γεωχωρικών συντεταγμένων των Energy Consumers

Λήψη των συντεταγμένων όλων των πελατών του Νομού Ξάνθης

Σύνδεση όλων των EC στο Δίκτυο ΧΤ

Διασύνδεση των Call Centers με το GIS

Αναμενόμενα αποτελέσματα
  • Η διασυνδεσιμότητα του GIS θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και το σύνολο των πελατών Μέσης και Χαμηλής Τάσης
  • Εύκολος και ακριβής υπολογισμός του δείκτη ποιότητας SAIDI
  • Αναζήτηση του σημείου σύνδεσης πελάτη με τον ΑΠ ή τη ταχυδρομική του διεύθυνση
  • Αναβάθμιση των δυνατοτήτων εντοπισμού βλάβης στο Δίκτυο, από τις αναγγελίες των πελατών στα Call Centers και τη συσχέτισή τους στο Δίκτυο
  • Βελτίωση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης του Δικτύου