Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ανέθεσε στην εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ, κατόπιν ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης».

Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2016 και χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 32,74% από το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΕΣΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».


Το έργο περιλαμβάνει :

• Κεντρικό Σύστημα που κατασκευάστηκε στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, για την τηλεμέτρηση παροχών ηλεκτρικής ενέργειας Χ.Τ.
• Αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων με σύγχρονους τηλεμετρούμενους ηλεκτρονικούς μετρητές.
• Επικοινωνιακή ένταξη των μετρητών στο Σύστημα Τηλεμέτρησης.
• Εκσυγχρονισμό, όπου απαιτείται του εξοπλισμού τοποθέτησης των μετρητικών διατάξεων.

Με τo έργο αυτό:

• Δημιουργήθηκαν ευνοϊκότερες συνθήκες λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
• Βελτιώθηκε η εξυπηρέτηση των Χρηστών.
• Μειώθηκαν οι επισκέψεις προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ για επιτόπου λήψη ενδείξεων.
• Δίνεται η δυνατότητα για βελτίωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών.
• Βελτιώνεται η ποιότητα τροφοδότησης λόγω της δυνατότητας παρακολούθησης της μέσω Web εφαρμογής

 


Φωτογραφία : Παροχή Πελάτη Χαμηλής Τάσης Με ισχύ >55KVA