Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής υπευθυνότητας και της συνεργασίας της με Φορείς και Οργανισμούς που προστατεύουν το περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και περιουσία, προχώρησε στη χορηγία συσσωρευτών φορητών ασυρμάτων και φακών προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών κατά το έτος 2017, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από τον ιστότοπο του Πυροσβεστικού Σώματος, μεταξύ άλλων, αντιμετώπισε 1.242 συμβάντα (αστικές & δασικές πυρκαγιές, παροχές βοήθειας, επεμβάσεις σε ανελκυστήρες) και διέσωσε περιουσίες ύψους 3.411.540 ευρώ.

Η υλοποίηση μιας τέτοιας χορηγίας από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πέραν του ότι ενισχύει το προφίλ της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, την αναδεικνύει σε κοινωνικό μέτοχο που ενδιαφέρεται για τις ανάγκες και την προστασία της τοπικής κοινωνίας εντός της οποίας δραστηριοποιείται.

Παρατίθεται η σχετική ευχαριστήρια επιστολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών.