Στη δωρεά εξοπλισμού μεταφοράς σημάτων Τηλεϊατρικής στην Εθελοντική Ομάδα Επικοινωνιών και Διάσωσης RSF Hellas, προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ανταποκρινόμενη άμεσα στο κάλεσμα της RSF Hellas για την ανάγκη ενίσχυσης σε εξοπλισμό και λογισμικό μεταφοράς σημάτων Τηλεϊατρικής για την αποτελεσματικότερη δράση της κινητής μονάδας πρώτων βοηθειών σε όλη την Ελλάδα, η Εταιρία προέβη στη δωρεά του εν λόγω εξοπλισμού, ο οποίος επιτρέπει τη δωρεάν και κωδικοποιημένη αποστολή ζωτικών στοιχείων προς το κέντρο επιχειρήσεων της RSF Hellas και από εκεί σε ειδικούς ιατρούς που υποστηρίζουν εθελοντικά  το  έργο της.


Η συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ με την RSF Hellas ξεκίνησε τα Χριστούγεννα του 2013 και έκτοτε η Εταιρία στηρίζει ενεργά και ανελλιπώς την εν λόγω ομάδα, ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες της.