Στη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στην Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης, προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ.  

Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του εν λόγω Δήμου για τη συνεισφορά σε είδος, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στη δωρεά πενήντα (50) χιτωνίων και πενήντα (50) παντελονιών για την εξασφάλιση της ατομικής προστασίας των εθελοντών της Ομάδας Πολιτικής προστασίας του Δήμου.   

Το Τμήμα Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας & Φυσικών Καταστροφών του Δήμου Πεντέλης, λειτουργεί με στόχο την προαγωγή και προώθηση δράσεων εθελοντισμού, τη γενικότερη ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη συμμετοχή τους σε δράσεις εθελοντισμού που αφορούν κυρίως σε θέματα περιβάλλοντος και εκτάκτων αναγκών, μεριμνά για τη συγκρότηση Ομάδων Εθελοντών, οι οποίοι θα ενταχθούν στο προσωπικό του Δήμου σε περιπτώσεις εφαρμογής Σχεδίων έκτακτης Ανάγκης κ.λ.π.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζει τέτοιου είδους δράσεις και ενέργειες, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά η δασοπυρόσβεση αποτελεί βασικό στόχο όχι μόνο για την προστασία των ηλεκτρικών δικτύων, αλλά και στο πλαίσιο της ενεργού συμμετοχής του στη διαφύλαξη της χλωρίδας και της πανίδας.