Στη χορήγηση τροφίμων για τη δωρεάν σίτιση άπορων οικογενειών του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ανταποκρινόμενος άμεσα στο κάλεσμα του εν λόγω Δήμου για την ενεργή συμμετοχή του στο πρόγραμμα σίτισης και τη συνεισφορά σε είδος, ο ΔΕΔΔΗΕ παραχώρησε 490 κιλά τρόφιμα στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.

Στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, λειτουργούν προγράμματα κοινωνικής μέριμνας, στόχος των οποίων είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των συμμετεχόντων δημοτών, η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και η στήριξη των οικογενειών τους.

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζει τέτοιου είδους δράσεις και ενέργειες που αποσκοπούν στη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ενώ αποτελεί πάγια δέσμευση της Εταιρίας η ανταπόκρισή της σε σχετικά αιτήματα.

Ευχαριστήρια Επιστολή