Ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και πρωτοποριακά προγράμματα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία "Εναλλακτικές Μορφές Πολιτισμού-Urbanact" είναι το "Ζωγραφίζοντας Σχολικά Κτίρια", το οποίο η εν λόγω εταιρία υλοποιεί με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και με τη συμμετοχή-στήριξη εταιριών, ιδρυμάτων, συλλόγων γονέων κλπ.

Δεν θα μπορούσε να λείπει από το κάλεσμα ο ΔΕΔΔΗΕ ως προς την οικονομική υποστήριξη ενός μοναδικού προγράμματος που υλοποιήθηκε στο Μάτι & στην Ραφήνα  σε σχολεία που επλήγησαν από τις φονικές πυρκαγιές και των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στις εν λόγω περιοχές αλλά και θεωρώντας ότι η δράση που προτάθηκε από την Urbanact εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., της οποίας βασικός άξονας, εκτός άλλων, είναι η στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων και κυρίως παιδιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινωνιών καθώς και στον άξονα του περιβάλλοντος.