Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής υπευθυνότητας και της συνεργασίας της με Φορείς και Οργανισμούς που προστατεύουν το περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία, προχώρησε σε δωρεά στο Σύλλογο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αγίου Στεφάνου - Σ.Ε.Π.Π.Α.Σ. για την αγορά Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της αντιπυρικής και χειμερινής περιόδου.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνεχή επιδίωξη  της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και διατήρηση περιβαλλοντικών αξιών.