Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής υπευθυνότητας και της συνεργασίας της με Φορείς και Οργανισμούς που προστατεύουν το περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία, προχώρησε σε δωρεά τριάντα πέντε (35) σωλήνων εκροής χαμηλής πίεσης 25 mm προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών, ώστε να εξοπλιστούν τα οχήματά της.  Η συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών ξεκίνησε το 2018, με την κάλυψη των αναγκών της σε συσσωρευτές φορητών φακών και φορητών ασυρμάτων.

Η προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά η δασοπυρόσβεση αποτελεί βασικό στόχο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όχι μόνο για την προστασία των ηλεκτρικών δικτύων που εκτείνονται σε μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων σε δασικές περιοχές αλλά και στο πλαίσιο της ενεργού συμμετοχής της στη διαφύλαξη της χλωρίδας και της πανίδας, μέσα από δράσεις που αποτυπώνουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.