Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής υπευθυνότητας και της συνεργασίας της με Φορείς και Οργανισμούς που προστατεύουν το περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία, προχώρησε στην κάλυψη της αγοράς τεσσάρων (4) ελαστικών μεικτής χρήσης, διαστάσεων 13 R 22.5, για το Π.Σ. 2099 υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα της Μονάδας.

Η προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά η δασοπυρόσβεση αποτελεί βασικό στόχο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όχι μόνο για την προστασία των ηλεκτρικών δικτύων που εκτείνονται σε μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων σε δασικές περιοχές αλλά και στο πλαίσιο της ενεργού συμμετοχής της στη διαφύλαξη της χλωρίδας και της πανίδας, μέσα από δράσεις που αποτυπώνουν την Εταιρική Υπευθυνότητα. Η συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, όπως και η αρωγή της σε θέματα καταστροφών δικτύων από δασικές πυρκαγιές ή/και άντλησης υδάτων από πλημμυρισμένους υποσταθμούς είναι ιδιαίτερα σημαντική.