Ο ΔΕΔΔΗΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία στήριξης του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Πατησίων, μέσω της αγοράς με την εθελοντική συμμετοχή των μισθωτών του, ενός θεματικού ημερολογίου με πίνακες ζωγραφικής που δημιουργούνται από το αντίστοιχο τμήμα του Συλλόγου.

Ο εν λόγω Σύλλογος εδρεύει στην Αθήνα και λειτουργεί από το 1986 έως και σήμερα. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, έχει τμήμα ζωγραφικής όπου απασχολούνται όλες οι ηλικίες με την επίβλεψη της ζωγράφου κ. Έλλης Βασιλάρου. Προκειμένου να συνεχιστεί το έργο του, εξέδωσε ένα θεματικό ημερολόγιο με πίνακες ζωγραφικής για το έτος 2020.

Ο ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζει δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινωνιών και επιδοκιμάζει ενέργειες ειδικά όταν πρόκειται για ευαίσθητους τομείς της κοινωνίας, ενδυναμώνοντας παράλληλα την παρουσία του  στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας.