Ο ΔΕΔΔΗΕ, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ειδικότερα των δράσεών του με σκοπό τη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων και κυρίως παιδιών, με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα 2013 συγκέντρωσε προϊόντα για το «ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – Η ΑΓΚΑΛΙΑ». Στις 30.04.2013, πραγματοποιήθηκε από τον Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η παράδοση των προϊόντων στις εγκαταστάσεις της «ΑΓΚΑΛΙΑΣ».

Ο ΔΕΔΔΗΕ, με γνώμονα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει σαν στόχο την ενίσχυση των δράσεων και των προγραμμάτων εθελοντικής συνεισφοράς των εργαζομένων, στηρίζοντας τοπικές δράσεις σε κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Ευχαριστήρια επιστολή Συλλόγου "Η Αγκαλιά"