Ο ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας ως συνεχή επιδίωξη την προβολή της δέσμευσής του για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη συμμετοχή του σε προγράμματα λήψης μέτρων για την πρόληψη πυρκαγιών σε δάση και λοιπές δενδρόφυτες περιοχές, προχώρησε στη δωρεάν παραχώρηση κυριότητας ενός οχήματος της Εταιρίας (Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας - Περιοχή Άμφισσας) στον Κατασκηνωτικό Συνεταιρισμό Υπαλλήλων Εταιριών Πετρελαίου & Υγραερίου «ΤΟ ΜΕΛΤΕΜΙ» ΣΠΕ στη Ραφήνα, για την ενίσχυση του δικτύου πυρόσβεσης του χώρου και για την αποκομιδή αχρήστων, με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών στο δάσος της περιοχής.

Στις 17 Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε, παρουσία εκπροσώπων του ΔΕΔΔΗΕ και του Συνεταιρισμού, η παράδοση του οχήματος στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης.

Η δράση εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της Εταιρίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις της με την κοινωνία, μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών.