Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αποσκοπούν στη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων και κυρίως παιδιών, o ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis.

Το Ινστιτούτο μέσω του προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ παρέχει, σε καθημερινή βάση, σε χιλιάδες μαθητές, που φοιτούν σε σχολεία ευπαθών περιοχών της Ελλάδας, δωρεάν θρεπτικά γεύματα με πολλαπλά οφέλη τόσο για την υγεία όσο και για την πρόοδό τους.

Με τη στήριξη του ΔΕΔΔΗΕ και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο παρέχει ισόποσης αξίας δωρεά για κάθε ποσό που συγκεντρώνεται από άλλη πηγή, εξασφαλίσθηκε η σίτιση των 120 μαθητών των 24ου και 39ου νηπιαγωγείων Αθηνών για το σχολικό έτος 2017-2018.
 
Ο ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζει δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινωνιών και επιδοκιμάζει τέτοιου είδους ενέργειες ειδικά όταν πρόκειται για ευαίσθητους τομείς της κοινωνίας. 

Ενημερωτική Επιστολή

Ευχαριστήρια Επιστολή

Τρίπτυχο του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ