Ο ΔΕΔΔΗΕ, συνεχίζοντας την πάγια τακτική του να συμμετέχει ενεργά στην προστασία των πελαργών, συνέβαλε καθοριστικά στο να ανακηρυχθεί το χωριό Πόρος στον Έβρο σε Πανευρωπαϊκό Χωριό Πελαργών.

Το ευρωπαϊκό ίδρυμα EuroΝatur, απένειμε στις αρχές Ιουνίου τον σχετικό τίτλο στο εν λόγω χωριό, χάρη στην πολυετή παρακολούθηση και προστασία του είδους στην περιοχή του υγρότοπου του Δέλτα Έβρου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναπτύξει μια στενή συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου και συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες προστασίας όλων των πουλιών της περιοχής.

Για την προστασία των πελαργών, οι δύο πλευρές υλοποιούν δράσεις όπως η δακτυλίωσή τους, η τοποθέτηση πομπών, η κατασκευή και επισκευή τεχνητών φωλιών και η εγκατάσταση συνεστραμμένων καλωδίων στο Δίκτυο, απομακρύνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Η προστασία του ιδιαίτερα σημαντικού υγρότοπου του Δέλτα Έβρου, θα συνεχίσει να συνιστά προτεραιότητα για τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς βασικός άξονας της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υιοθετεί η Εταιρία αποτελεί η ενεργή και ουσιαστική συμβολή στην προστασία της χλωρίδας και της πανίδας της χώρας μας.

Η ανακοίνωση της EuroNatur για τον Πόρο και τη συμβολή του ΔΕΔΔΗΕ

Η ευχαριστήρια επιστολή του Φορέα Διαχείρισης Εθνικoύ Πάρκου Δέλτα Έβρου

Φωτογραφία Νο1


Φωτογραφία Νο2

Φωτογραφία Νο3

Φωτογραφία Νο4


Φωτογραφία Νο5

Φωτογραφία Νο6