Στη χορήγηση ιατροφαρμακευτικού υλικού για τον δωρεάν εμβολιασμό ανασφάλιστων βρεφών και παιδιών στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ανταποκρινόμενος άμεσα στο κάλεσμα του εν λόγω Δήμου για την ενεργή συμμετοχή του στο πρόγραμμα βασικού εμβολιασμού, παραχώρησε περισσότερα από 80 εμβόλια στο δημοτικό τμήμα Υγείας.

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής δραστηριοποιείται και υποστηρίζει τους ανασφάλιστους, τους άπορους καθώς και τους χρόνια πάσχοντες κατοίκους του, μέσα από τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής και υγείας.

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΔΕΔΔΗΕ επιδοκιμάζει και υποστηρίζει τέτοιου είδους δράσεις και ενέργειες που αποσκοπούν στη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων και κυρίως των παιδιών.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να συνδυάζεται και να συμβαδίζει με την κοινωνική προσφορά, ειδικά όταν πρόκειται για ευαίσθητους τομείς της κοινωνίας.


Ευχαριστήρια Επιστολή Δήμου Ηρακλείου Αττικής