Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προχώρησε στη δωρεά αναλώσιμων ειδών προς το Σύλλογο για την Ψυχική Υγεία Πάτρας (ΣΟΨΥ Πάτρας) για την κάλυψη αναγκών ενός έτους, προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το έργο του Κοινωνικού – Κοινοτικού του Σταθμού Ψυχικής Υγείας «Γέφυρες Ζωής».

Ο «ΣΟΨΥ Πάτρας», είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Έχει ως βασικό στόχο τη στήριξη και ισότιμη κοινωνική ένταξη όλων των ψυχικά πασχόντων και των οικογενειών τους, με όρους ισονομίας και αξιοπρέπειας.

Η Εταιρία στηρίζει και διευκολύνει το έργο του Συλλόγου για δεύτερη φορά, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς της με την τοπική κοινωνία εντός της οποίας δραστηριοποιείται, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι αποτελεί ενεργό μέλος της, ως αρωγός στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες της.

Παρατίθεται η σχετική ευχαριστήρια επιστολή του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία Πάτρας.