Στη δωρεά εποπτικού υλικού προς την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) Ν. Καστοριάς για την κάλυψη αναγκών και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου της, προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Νομού Καστοριάς ιδρύθηκε το 2006 από οικογένειες παιδιών με αυτισμό και μετρά 300 μέλη. Το σωματείο αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, καθώς είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο πιστοποιημένων Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας. Από το 2012 λειτουργεί Κέντρο Ημέρας παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων με αυτισμό, ηλικίας 4-25 ετών. Είναι η μοναδική δομή στη Δυτική Μακεδονία που εξυπηρετεί αμιγώς άτομα με αυτισμό.

Με την υποστήριξη της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Νομού Καστοριάς, ο ΔΕΔΔΗΕ συμβάλλει όχι μόνο στην παροχή ποιοτικότερων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα ωφελούμενα άτομα του Κέντρου Ημέρας αλλά και στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων που δημιουργούνται λόγω έλλειψης των κατάλληλων υλικοτεχνικών μέσων.

Παρατίθεται η σχετική ευχαριστήρια επιστολή της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) Ν. Καστοριάς.