Στη χορήγηση τροφίμων για τη δωρεάν σίτιση των άπορων οικογενειών του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, προχώρησε ο ΔΕΔΔΗΕ.
 
Ανταποκρινόμενος άμεσα στο κάλεσμα του εν λόγω Δήμου για την ενεργή συμμετοχή του στο πρόγραμμα σίτισης και τη συνεισφορά σε είδος, ο ΔΕΔΔΗΕ παραχώρησε νωπά τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, προκειμένου να διανεμηθούν σε άπορες οικογένειες τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας λειτουργούν προγράμματα κοινωνικής μέριμνας, στόχος των οποίων είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των συμμετεχόντων δημοτών, η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και η στήριξη των οικογενειών τους.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη δωρεά σε είδος είχε παρασχεθεί στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας το Φεβρουάριο 2016, για τη σίτιση οικογενειών του Δήμου.

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΔΕΔΔΗΕ αναπτύσσει δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται και αποδεικνύει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί και οφείλει και να συμβαδίζει με την κοινωνική προσφορά, ειδικά όταν πρόκειται για ευαίσθητους τομείς της κοινωνίας.