Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αποσκοπούν στη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και οι εργαζόμενοί της είναι για μία ακόμη χρονιά αρωγοί στο έργο του Συλλόγου «ΦΡΟΝΤΙΔΑ».

Η «ΦΡΟΝΤΙΔΑ» είναι ένας Πανελλήνιος Σύλλογος πρόληψης, ενημέρωσης και συμπαράστασης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, νοητική υστέρηση και σύνδρομο DOWN, αναγνωρισμένος ως φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και οι εργαζόμενοί της, μέσα από δράσεις όπως η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Συλλόγου, υποστηρίζουν το έργο του από το έτος 2013, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλεται για την κάλυψη αναγκών των ωφελούμενων ατόμων και των οικογενειών τους.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με τη συμμετοχή των εργαζομένων της, μέσω της στήριξης και διευκόλυνσης που παρέχει στο έργο του Συλλόγου, ενισχύει περαιτέρω τους δεσμούς της με την κοινωνία εντός της οποίας δραστηριοποιείται, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η κοινωνική προσφορά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική της κουλτούρα.

Ευχαριστήρια Επιστολή