Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αποσκοπούν στη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων και κυρίως παιδιών, με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα 2018, οι εργαζόμενοι της Εταιρίας συγκέντρωσαν είδη ανάγκης για την ενίσχυση των προστατευόμενων ασυνόδευτων παιδιών του Προγράμματος της ΜΕΤΑδρασης (Δράση για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη).

Στις 3 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η παράδοση των συγκεντρωθέντων ειδών προσφοράς αγάπης των εργαζομένων της Εταιρίας στα γραφεία της «ΜΕΤΑδρασης» στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ευχαριστεί θερμά όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εν λόγω δράσης, προσφέροντας και στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά την κοινωνική ευαισθησία της Εταιρίας.

Ευχαριστήρια Επιστολή