Περισσότεροι από 3.000 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Σχολής Αθήνας του ΔΕΔΔΗΕ, από την ίδρυσή του (Μάιος 2012) έως σήμερα, προκειμένου να ενημερωθούν για θέματα που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, τη λειτουργία του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Η στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει ο ΔΕΔΔΗΕ, δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση των πολιτών, από μικρή μάλιστα ηλικία, σε θέματα που αφορούν στην ηλεκτρική ενέργεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία διοργανώνει ξεναγήσεις στη σχολή της Αθήνας και μέσω των ειδικών διαδραστικών προγραμμάτων που έχει αναπτύξει, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα με έναν ιδιαίτερα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα επιμορφωτικό τρόπο να ενημερώνονται για την λειτουργία του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους του ηλεκτρισμού, τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και το ρόλο που διαδραματίζουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες.

Η προώθηση εκπαιδευτικών δράσεων αποτελεί δέσμευση για τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος σκοπό έχει να συνεχίσει και να διευρύνει τις επιμορφωτικές δράσεις του καθώς και να αναβαθμίζει διαρκώς τα ενημερωτικά προγράμματα που προσφέρει στη μαθητική κοινότητα.