Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Δήμου Κέας για χορηγία πετρελαίου, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην παράδοση δύο (2) τόνων πετρελαίου, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας και των σχολικών μονάδων του νησιού.    

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΔΕΔΔΗΕ αναπτύσσει δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται και αποδεικνύει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί και οφείλει και να συμβαδίζει με την κοινωνική προσφορά, ειδικά όταν πρόκειται για ευαίσθητους τομείς της κοινωνίας.