Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Δήμου Ιθάκης για χορηγία πετρελαίου, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην παράδοση 4.600 λίτρων πετρελαίου κίνησης, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των οχημάτων του (απορριμματοφόρα, σχολικό λεωφορείο κλπ.). Ο Δήμος Ιθάκης έχει υπάρξει αρωγός της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και έχει συνδράμει στις δραστηριότητες της.

Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται o ΔΕΔΔΗΕ λαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται.