Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, που αποσκοπούν στη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων και κυρίως παιδιών, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στη δωρεά δύο (2) ψυγειοκαταψυκτών, δύο (2) κουζινών και δύο (2) αφυγραντήρων, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες του καθώς απειλείται με οριστικό κλείσιμο.

Το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο είναι αναγνωρισμένο Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι ανεξάρτητο από Διεθνείς Οργανισμούς και φορείς, δεν  έχει ιδρυματικό χαρακτήρα και είναι το πρώτο Ελληνικό Παιδικό Χωριό. Στην ίδρυσή του (τότε «Παιδικό Χωριό Βορείου Ελλάδος») οδήγησε η έλλειψη ενός χώρου για μακροχρόνια φιλοξενία ορφανών και εγκαταλελειμμένων παιδιών ή προερχομένων από προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον και η ανάγκη να υπάρχει μια μορφή παιδικής προστασίας που δεν θα έχει ιδρυματικό χαρακτήρα, αλλά θα παρέχει οικογενειακή στήριξη και ασφάλεια. Σήμερα διαμένουν τριάντα οκτώ (38) ανήλικα παιδιά σε οκτώ (8) σπίτια.

Σκοπός του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» είναι η μόνιμη και μακροχρόνια παροχή φροντίδας, μόρφωσης, στέγης και ψυχολογικής στήριξης των παιδιών στη βάση  των αρχών της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ με την υποστήριξη μιας τέτοιας δράσης ενισχύει το προφίλ της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρίας και καλλιεργεί περαιτέρω τις σχέσεις του με την τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται.

 

Ευχαριστήρια Επιστολή