Ο Τομέας Εταιρικής Επικοινωνίας, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αποστέλλει ευχετήριες ηλεκτρονικές κάρτες για χρήση από το σύνολο του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ, προς αποστολή εορταστικών ευχετήριων μηνυμάτων, τόσο εντός της Εταιρίας όσο και εκτός, μέσω email.

Φέτος, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο ΔΕΔΔΗΕ, δηλώνοντας έμπρακτα την ευαισθησία του με τη συνεχή υποστήριξη δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας, διέθεσε αποκλειστικά προς χρήση ηλεκτρονικές ευχετήριες κάρτες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF) είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική περίθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων. Δρα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια με στόχο την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις ανθρωπιστικές κρίσεις που μαίνονται στον πλανήτη.

Ο ΔΕΔΔΗΕ μέσω της υποστήριξης ανθρωπιστικών οργανώσεων και των δράσεων τους επιβεβαιώνει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του και συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση των κοινωνικών φαινομένων που μαστίζουν τη σημερινή κοινωνία.

Ευχαριστήρια Επιστολή