Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αποσκοπούν στη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, o ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στη δωρεά σε χρήμα στην «Κοινωνική Επισιτιστική Βοήθεια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία», με διακριτικό τίτλο  «SOCIAL PLATE».   

Στόχος του προγράμματος του «SOCIAL PLATE», είναι η σίτιση των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων και ο περιορισμός της σπατάλης τροφίμων, με την αξιοποίηση βρώσιμων φρούτων και λαχανικών που δεν πωλούνται και τα οποία παραχωρούνται σε φορείς που διανέμουν τρόφιμα.      

Με τη στήριξη του ΔΕΔΔΗΕ και σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και το πρόγραμμα act4greece, το οποίο αποτελεί μία καινοτόμο πρωτοβουλία για την προώθηση της κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής, καλύφθηκαν κόστη λειτουργίας για την προώθηση του προγράμματος του «SOCIAL PLATE».
 
Ο ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζει δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινωνιών και επιδοκιμάζει τέτοιου είδους ενέργειες ειδικά όταν πρόκειται για ευαίσθητους τομείς της κοινωνίας, ενδυναμώνοντας παράλληλα την παρουσία του  στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας.