Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Πλέγμα" διοργανώνει μια θεατρική παράσταση για τον «Νίκολα Τέσλα», η οποία θα διεξαχθεί στην Τεχνόπολη Αθηνών, στο Μουσείο Φωταερίου, σε ένα χώρο που κρίθηκε απόλυτα συναπτός με τη θεματολογία της παράστασης, η οποία πραγματεύεται ζητήματα ενέργειας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για τη Διαχείριση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και όλων των νησιών και μετά από σχετικό αίτημα, υποστηρίζει την εν λόγω θεατρική παράσταση ως “Μεγάλος Χορηγός”, πιστεύοντας ότι στη σημερινή συγκυρία οι ευκαιρίες για πνευματική καλλιέργεια πρέπει να ενθαρρύνονται ακόμη περισσότερο.

Η εν λόγω θεατρική παράσταση αποτελεί ιδιαίτερο κοινωνικό γεγονός με πνευματική απήχηση και η υποστήριξη μιας τέτοιας δράσης, εκτός από την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Εταιρίας, ενισχύει ιδιαίτερα και το κοινωνικό της προφίλ, δηλώνοντας έμπρακτα την ευαισθησία της καθώς και την αναγνώριση της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία, με τη συμμετοχή της σε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας αναφορικά με τον άξονα της κοινωνίας.