Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Δήμου Παξών για χορηγία καυσίμων, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην παράδοση 4.500 λίτρων πετρελαίου κίνησης, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες φορέων του νησιού (Δήμος, Αστυνομία και Πυροσβεστική).      

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΔΕΔΔΗΕ αναπτύσσει δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται και ενδυναμώνει την παρουσία του στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας.