Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στη δωρεά σε χρήμα στον Τομέα Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας (ΤΝΝΜ) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, για την αγορά της  ακαδημαϊκής άδειας λογισμικού EES (Equation Engineering Software) και την  κάλυψη του ετήσιου κόστους συντήρησής του. Το συγκεκριμένο λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί για τις διπλωματικές εργασίες των Ναυτικών Δοκίμων και το ερευνητικό τους έργο.

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων υπήρξε και παραμένει το κύτταρο της συστηματικής εκπαίδευσης (θεωρητικής και πρακτικής) των υποψηφίων Αξιωματικών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ), ισότιμο με τα ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και παρέχει ακαδημαϊκή και ναυτική εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου, με σκοπό να δημιουργήσει ικανούς αξιωματικούς με ηγετικά προσόντα, ναυτική συνείδηση και άρτια επαγγελματική κατάρτιση, όπως επίσης να παράγει γνώση και να προάγει την έρευνα περί τη ναυτική επιστήμη και τεχνολογία.

Ο Τομέας Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας καλύπτει θέματα μελέτης και αρχικής σχεδίασης πολεμικών πλοίων, καθώς και τη συμπεριφορά τους στο θαλάσσιο επιχειρησιακό περιβάλλον. Παράλληλα καλύπτονται θέματα εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής και στοιχεία μηχανών με εφαρμογές στα πολεμικά πλοία, όπως επίσης και θέματα εγκαταστάσεων πρόωσης και ενεργειακών συστημάτων πολεμικών πλοίων.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, με την έμπρακτη υποστήριξή του στο έργο της εγχώριας επιστημονικής κοινότητας, συμβάλλει στην ενδυνάμωση του τομέα της κοινωνικής μέριμνας και της κοινωνικής προσφοράς.