ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Λεωφόρος Αθηνών 72, 185 47 Ν.ΦΑΛΗΡΟ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΕΔ - 47 «Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Κατασκευή ΄΄με το κλειδί στο χέρι΄΄ του νέου Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) Κλειστού Τύπου GIS Χανίων II και Κτιρίου Ζεύξης ΜΤ» 02/04/2024 13:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7 Fax: 210 9090632

Συμπλήρωμα Νο 2 Τροποποίηση όρων

Συμπλήρωμα Νο 1 Παράταση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. Σχέδιο Συμφωνητικού

3. ΕΕΕΣ

4. Πίνακες Τιμών

5. Ειδικοί Όροι

6. Τεχνική Περιγραφή Έργου

7. Τεχνικές Προδιαγραφές του Εξοπλισμού

8. Σχέδια

9. Πίνακες Συμμόρφωσης & Δοκιμών Τύπου

10. Γενικοί Όροι

11. Ασφαλίσεις

12. Υποδείγματα

13. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ (pdf/xml)

* Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔΕΕΔ-52 Αντικατάσταση των Η/Ν προστασίας και ελέγχου και υλοποίηση ψηφιακού δικτύου επικοινωνίας κατά IEC 61850 στα Κέντρα Διανομής 150/21 kV Βριλησσίων, Ελληνικού, Κορυδαλλού και Φαλήρου 27/03/2024 13:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7 Fax: 2144050273

Συμπλήρωμα Νο 1 Τροποποίηση Όρων της Διακήρυξης και Παράταση

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. Τεύχος Α΄ - Σχέδιο Συμφωνητικού

3. Τεύχος Β΄- Πίνακες Τιμών

4. Τεύχος Γ΄ - Ειδικοί Όροι

5. Τεύχος Δ΄- Τεχνική Περιγραφή εργασιών

6. Τεύχος Ε΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού

7. Τεύχος ΣΤ΄ -Σχέδια

8. Τεύχος Ζ΄-Πίνακες Συμμόρφωσης

9.Τεύχος Θ΄-Γενικοί Όροι

10. Τεύχος Ι΄Ασφαλίσεις

11.Τεύχος ΙΑ΄- Υποδείγματα

12. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ (pdf/xml)

Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔΕΕΔ-40 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΤ: «ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ – Κ/Δ ΙΛΙΟΥ Νο 1» & «ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ – Κ/Δ ΙΛΙΟΥ Νο 2» 21/03/2024 13:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7 Fax: 210 9090632

Συμπλήρωμα Νο 2
Παράταση

Συμπλήρωμα Νο 1
Παράταση

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. Σχέδιο Συμφωνητικού

3. Τιμολόγιο Προσφοράς

4. Ειδικοί Όροι

5. Τεχνική Περιγραφή Έργασιών

6. Τεχνικές Προδιαγραφές

7. Σχέδια

8. Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Προσφοράς

9. Γενικοί Όροι

10. Ασφαλίσεις

11. Υποδείγματα

12. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ (pdf/xml)

* Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔEEΔ-36 «Έργα επεκτάσεων – βελτιώσεων σε Υ/Σ και Κ/Δ» 10/11/2023 13:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα

τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7

Fax: 210 9090632

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. Σχέδιο Συμφωνητικού

3. Τιμολόγιο Προσφοράς

4. Ειδικοί Όροι

5. Τεχνική Περιγραφή Έργασιών

6. Τεχνικές Προδιαγραφές

7. Σχέδια

8. Γενικοί Όροι

9. Ασφαλίσεις

10. Υποδείγματα

11. ΕΕΕΣ.pdf   ΕΕΕΣ.xml

* Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔEEΔ-30 ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ “ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ” ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Κ/Δ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ GIS ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ 20/03/2020 11:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα, τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7, Fax: 210 9090632

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ No1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3

Τροποποιούνται τα Άρθρα 20 & 21 του Τεύχους Διακήρυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1                                                             

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΤΕΥΧΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2. ΕΕΕΣ (PDF) (XML)

3. Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Τεύχος Β - Πίνακες Τιμών (PDF) (EXCEL)

5. Τεύχος Γ - Ειδικοί Όροι

6. Τεύχος Δ - Τεχνική Προδιαγραφή Έργου

7α. Τεύχος Ε - Τεχνικές Περιγραφές Εξοπλισμού 1 από 2

7β. Τεύχος Ε - Τεχνικές Περιγραφές Εξοπλισμού 2 από 2

8. Τεύχος ΣΤ - Σχέδια

9. Τεύχος Ζ- Πίνακες Συμμόρφωσης & Δοκιμών Τύπου (PDF) (EXCEL)

10. Τεύχος  Η - Γενικοί Όροι

11. Τεύχος Θ - Ασφαλίσεις

12. Τεύχος Ι - Υποδείγματα

Τυχόν διευκρινίσεις  δημοσιεύονται στο    Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/   TenderOne»

ΔΕΕΔ-49 Mελέτη των νέων Υ/Β διασυνδέσεων ΜΤ: «Σερίφου – Κύθνου» και «Σερίφου - Σίφνου» 07/11/2023 13:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα

τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7

Fax: 2144050273

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1. Διακήρυξη

2.Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

3. Τεύχος Β - Τιμολόγιο Προσφοράς

4. Τεύχος Γ - Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

5. Τεύχος Ε - Ασφαλίσεις

6.Τεύχος ΣΤ- Υποδείγματα

7. ΕΕΕΣ.pdf / ΕΕΕΣ.xml

Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔEEΔ-42 "Αναβάθμιση κυκλωμάτων προστασίας και ελέγχου και υλοποίηση ψηφιακού δικτύου επικοινωνίας σε 10 Υ/Σ 150kV/MT" 11/07/2023 13:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα

τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7

Fax: 2144050274

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1: Ανακοίνωση παράτασης υποβολής προσφορών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1.Διακήρυξη

2.Σχέδιο Συμφωνητικού

3.Πίνακες Τιμών

4.Ειδικοί Όροι

5.Τεχνική Περιγραφή Έργου

6.Τεχνικές Προδιαγραφές

7.Σχέδια

8.Πίνακες Συμμόρφωσης

9.Γενικοί Όροι

10.Ασφαλίσεις

11.Υποδείγματα

12.ΕΕΕΣ pdf. / ΕΕΕΣ xml.

* Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»

ΔEEΔ-46 Επέκταση της πλευράς ΜΤ του Υ/Σ Πύλου για την αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ – Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού» 10/02/2023 14:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα

τηλ. 210 9090631,-3,-5,-7

Fax: 2144050274@fax.deddie.gr

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

1.Διακήρυξη

2.ΕΕΕΣ pdf. - xml.

3.Τεύχος Α - Σχέδιο Συμφωνητικού

4.Τεύχος Β - Πίνακες Τιμών

5.Τεύχος Γ - Ειδικοί Όροι

6.Τεύχος Δ - Τεχνική Περιγραφή του Έργου

7.Τεύχος Ε - Τεχνικές Προδιαγραφές

8.Τεύχος ΣΤ - Σχέδια

9.Τεύχος Ζ- Πίνακες Συμμόρφωσης & Δοκιμών Τύπου (word/excel)

10.Τεύχος Θ - Γενικοί όροι

11.Τεύχος Ι - Ασφαλίσεις

12.Τεύχος ΙΑ - Υποδείγματα

Τυχόν διευκρινίσεις δημοσιεύονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «SourceONE/ TenderOne»