ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Λεωφόρος Συγγρού 24, 117 42 ΑΘΗΝΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΔ-214 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΔ-214 05/10/2022 15:16

Πίνακας Προμηθευτών Υλικών Προμήθειας Αναδόχου

Διαδικασία Ενημέρωσης Πίνακα Προμηθευτών Υλικών Προμήθειας Αναδόχου

ΔΔ-212 Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης για τεχνικά θέματα που αφορούν στην επέκταση του GIS σε όλη τη Διανομή, στη Διεύθυνση Δικτύου 21/12/2020 12:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔ
Λ.Συγγρού 24, 117 42
Αθήνα

Σ.ΚΡΟΥΣΤΗΣ
2109090850

 

ΔΔ-207 Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων 21/10/2015 10:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔ 
Λ. Συγγρού 24, 117 42, Αθήνα 
Δ. ΞΥΔΑΣ 
210 9090891 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ορίζεται η 21η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 
Οι προσφορές κατατίθενται στην Αίθουσα «Εκδηλώσεων», ισόγειο, Λ. Συγγρού 24, 117 42, Αθήνα, 
ή 
στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δικτύου, 5ος όροφος, Λ. Συγγρού 24, 117 42, Αθήνα, σε περίπτωση κωλύματος

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν°1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο5

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/09/2015 

Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με το Διαγωνισμό ΔΔ-207 για το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων» 
            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/9/2015


Λαμβάνοντας υπόψη, αιτήματα εταιριών, για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (21.09.2015) υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού ΔΔ-207 που αφορά το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Tηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η Οκτωβρίου 2015. 
            
Με το Συμπλήρωμα Νο7 τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής προσφορών στα τεύχη 

A ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και 

Β ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ 
           


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/07/2015

  

Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με το Διαγωνισμό ΔΔ-207 για το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων»
 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6/05/2015


Λαμβάνοντας υπόψη, αιτήματα εταιριών, για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (11.05.2015) υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού ΔΔ-207 που αφορά το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Tηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η Σεπτεμβρίου 2015. 

Με το Συμπλήρωμα Νο6 τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής προσφορών στα τεύχη 

A ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και 

Β ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/05/2015
 
Λαμβάνοντας υπόψη, πλήθος αιτημάτων εταιριών για παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον Διαγωνισμό ΔΔ αρ. 207 για το πιλοτικό έργο «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ προτίθεται να εκδώσει Συμπλήρωμα Διακήρυξης με το οποίο θα παρατείνει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Ο ακριβής ορισμός της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, θα προσδιοριστεί με την δημοσίευση του Συμπληρώματος της Διακήρυξης, το συντομότερο δυνατόν. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/04/2015

Απάντηση σε ερώτημα που τέθηκε σχετικά με το Διαγωνισμό ΔΔ-207 για το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων» 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09/04/2015 

Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με το Διαγωνισμό ΔΔ-207 για το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων» 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/3/2014

Λαμβάνοντας υπόψη, αιτήματα εταιριών, για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (26/03/2015) υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού ΔΔ-207 που αφορά το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Tηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Μαΐου 2015. 

Με το Συμπλήρωμα Νο5 τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής προσφορών στα τεύχη 

A ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  και 

Β ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ 
       
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/01/2015 

Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο ενστάσεις στη διαδικασία της διακήρυξης του έργου «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», καθώς και την παροχή διευκρινίσεων σε ερωτήσεις και σχόλια από ενδιαφερόμενους οίκους και τρίτους φορείς εκδόθηκε το Συμπλήρωμα Νο4. 

Με το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4 τροποποιήθηκαν τα τεύχη: 

ΤΕΥΧΟΣ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4) 

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4) 

-ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4) 

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4) 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4) 

9 . ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4) 

13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4) 

9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4) 

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4) 
               
                      
         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8/1/2015

Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τα σχετικά αιτήματα εταιριών για παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον Διαγωνισμό ΔΔ αρ. 207 για το πιλοτικό έργο «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», καθώς και την ανάγκη διασαφήνισης σημείων της Διακήρυξης όπως αυτό προέκυψε από ερωτήματα αλλά και από προσφυγές που υποβλήθηκαν επί της διαδικασίας του Διαγωνισμού, σας ενημερώνουμε ότι o ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να εκδώσει Συμπλήρωμα της Διακήρυξης. 

Ως εκ τούτου, η ημερομηνία υποβολής προσφορών θα παραταθεί κατάλληλα. Ο ακριβής ορισμός της θα προσδιοριστεί με την δημοσίευση του Συμπληρώματος της Διακήρυξης εντός του Ιανουαρίου. 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/12/2014

Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με το Διαγωνισμό ΔΔ-207 για το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/12/2014 

Λαμβάνοντας υπόψη, αιτήματα εταιρειών για επίσκεψη (site survey) σε Υποσταθμούς των γεωγραφικών περιοχών του έργου «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», εκδόθηκε ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/12/2014 

Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο ενστάσεις στη διαδικασία της διακήρυξης του έργου «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», καθώς και την παροχή διευκρινίσεων σε ερωτήσεις και σχόλια από ενδιαφερόμενους οίκους και τρίτους φορείς εκδόθηκε το Συμπλήρωμα Νο3.

Με το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3 τροποποιήθηκαν τα τεύχη:

ΤΕΥΧΟΣ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 

-ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 

9 . ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΙΒΩΤΙΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 

11.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 

12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 

13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3)


01 Πίνακας Συμμόρφωσης Έργο (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 

02 Πίνακας Συμμόρφωσης Κεντρικού Συστήματος (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 

03 Πίνακας Συμμόρφωσης Μετρητές (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 

11 Πίνακας Συμμόρφωσης Μικροαυτόματοι (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 

13 Πίνακας Συμμόρφωσης Μέσου Επικοινωνίας (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3) 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/10/2014

Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τα νεότερα αιτήματα εταιριών, για παράταση της ημερομηνίας (3/11/2014) υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού ΔΔ αρ. 207 που αφορά στο έργο «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», καθώς και την ανάγκη που προέκυψε για έκδοση νέου Συμπληρώματος της Διακήρυξης που θα ακολουθήσει, η ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται ως η 30η Ιανουαρίου 2015.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/10/2014

Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τα νεότερα αιτήματα εταιριών, για παράταση της νέας ημερομηνίας (3/11/2014) υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού ΔΔ αρ. 207 που αφορά στο έργο «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», καθώς και την ανάγκη εκδίκασης των προσφυγών που υποβλήθηκαν επί της διαδικασίας του Διαγωνισμού, σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να εκδώσει νέο Συμπλήρωμα της Διακήρυξης. 

Ως εκ τούτου, η ημερομηνία υποβολής προσφορών εκτιμάται ότι θα παραταθεί προς τα τέλη του έτους. Ο ακριβής ορισμός της θα προσδιοριστεί με την δημοσίευση του Συμπληρώματος της Διακήρυξης εντός του Οκτωβρίου.» 
           

Με το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 παρατάθηκε η ημερομηνία υποβολής των προσφορών και τροποποιήθηκαν τα τεύχη: 
                        
ΤΕΥΧΟΣ Α_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1) 

ΤΕΥΧΟΣ Β_ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ_(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1) 

-ΤΕΥΧΟΣ Γ_ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ_(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1) 

ΤΕYΧΟΣ ΣΤ_ ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ_ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1) 

-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ_(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/9/2014

Το ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ στην συνεδρίαση της 18ης/9/2014 ενέκρινε την έκδοση Συμπληρώματος της Διακήρυξης του έργου «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», Διαγωνισμός ΔΔ αρ. 207, με το οποίο διασαφηνίζονται περαιτέρω σημεία της Διακήρυξης επί των οποίων είχαν προκύψει ερωτήματα αλλά και προσφυγές. 

Ως εκ τούτου, 
Νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών καθορίζεται η 3η/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, 
Οι προσφορές κατατίθενται στην Αίθουσα «Παρουσιάσεων», Χαλκοκονδύλη, αρ. 30, 6ος όροφος, Αθήνα, ή 
Στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δικτύου, Χαλκοκονδύλη 22, 8°ς όροφος, Αθήνα, σε περίπτωση κωλύματος. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  29/8/2014

Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τα σχετικά αιτήματα εταιριών για παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον Διαγωνισμό ΔΔ αρ. 207 για το πιλοτικό έργο «Πιλοτικό Σύστημα τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων», καθώς και την ανάγκη διασαφήνισης σημείων της Διακήρυξης όπως αυτό προέκυψε από ερωτήματα αλλά και από προσφυγές που υποβλήθηκαν επί της διαδικασίας του Διαγωνισμού, σας ενημερώνουμε ότι o ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να εκδώσει Συμπλήρωμα της Διακήρυξης. 

Ως εκ τούτου, η ημερομηνία υποβολής προσφορών εκτιμάται ότι θα παραταθεί προς τα τέλη Οκτωβρίου. Ο ακριβής ορισμός της θα προσδιοριστεί με την δημοσίευση του Συμπληρώματος της Διακήρυξης εντός του Σεπτεμβρίου. 


Διευκρίνιση Νο1

Τα ακόλουθα υποδείγματα δίνονται σε ανοικτή μορφή (excel) προκειμένου να συμπληρωθούν στην ελληνική γλώσσα από όλους τους υποψήφιους Αναδόχους: 

01 Πίνακας Συμμόρφωσης Έργο 

02 Πίνακας Συμμόρφωσης Κεντρικού Συστήματος 

03 Πίνακας Συμμόρφωσης Μετρητές 

04 Πίνακας Συμμόρφωσης Οικιακή Οθόνη 

05 Πίνακας Συμμόρφωσης Διαδικτυακή Πύλη 

06 Πίνακας Συμμόρφωσης Πλατφόρμα Κινητές Συσκευές 

07 Πίνακας Συμμόρφωσης Απαιτήσεις Ασφάλειας 

08 Πίνακας Συμμόρφωσης Σφράγισης 

09 Πίνακας Συμμόρφωσης Μετρητές Υποσταθμών 

10 Πίνακας Συμμόρφωσης Κιβώτια 

11 Πίνακας Συμμόρφωσης Μικροαυτόματοι 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ 
TEYXH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΤΕΥΧΟΣ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ 

-ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

4. ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ 

5. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ WEB
 
6. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

7. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

9 . ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΙΒΩΤΙΑ 

11.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 

12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΔΔ-208 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ» 16/06/2016 10:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔ 
Αγίας Άννης 70, Αιγάλεω 
Β. ΡΟΓΚΑΚΟΣ 
210 3403202

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ορίζεται η 16η/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. 
Οι προσφορές κατατίθενται στην Αίθουσα «Εκδηλώσεων», ισόγειο, Λ. Συγγρού 24, 117 42, Αθήνα, 
ή 
στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δικτύου, 5ος όροφος, Λ. Συγγρού 24, 117 42, Αθήνα, σε περίπτωση κωλύματος

Τεύχη του Διαγωνισμού: 

ΤΕΥΧΟΣ Α - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

ΤΕΥΧΟΣ Β - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
ΤΕΥΧΟΣ Γ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 

ΤΕΥΧΟΣ Δ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 
            
ΤΕΥΧΟΣ Ε - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

ΤΕΥΧΟΣ Ζ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΤΕΥΧΟΣ Η – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΕΥΧΟΣ Θ - ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ