Τροποποίηση ενόψει της Δήλης Ημέρας συντέλεσης της Α’ Φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 5025/29.10.2021 - ΡΑΕ 807/27.10.2021)

Τροποποιήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Β΄ 4975/27.10.2021 - ΡΑΕ 749/30.09.2021)

Τροποποίηση διατάξεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΦΕΚ Β΄ 5502/29.11.2021 - ΡΑΕ 707/16.09.2021)

Τροποποίηση αναφορικά με την καταβολή χρεώσεων Καταναλωτών για τη χρήση του Δικτύου (ΦΕΚ Β΄ 3292/26.07.2021 - ΡΑΕ 534/15.07.2021)

Προσαρμογή διαδικασιών εκπροσώπησης μετρητών και περιοδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με την εκκαθάριση της Αγοράς Εξισορρόπησης (ΦΕΚ Β΄ 4747/27.10.2020 - ΡΑΕ 1442/22.10.2020)

Τροποποιήσεις άρθρου 95 (Ρευματοκλοπές) (ΦΕΚ Β΄ 5089/18.11.2020 - ΡΑΕ 1238Α/04.09.2020)

Προσθήκη εξουσιοδότησης για την έγκριση του προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του ΔΕΔΔΗΕ από τη ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 2936/29.08.2017 - ΡΑΕ 701/03.08.2017)