Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Αλεξανδρούπολης
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Αν. Θεσσαλονίκης
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Βέροιας
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Δράμας
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Δυτ. Θεσσαλονίκης
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Έδεσσας
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Καβάλας
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Καστοριάς
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Κατερίνης
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Κεν. Θεσσαλονίκης
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Κιλκίς
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Κοζάνης
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Κομοτηνής
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Ξάνθης
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Πολυγύρου
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Σερρών
Εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα Περιοχής Φλώρινας