Άρθρο 95 του Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΦΕΚ Β’ 78/20.01.2017)

Εγχειρίδιο Ρευματοκλοπών – Απόφαση ΡΑΕ 236/2017 (ΦΕΚ Β’ 1871/30.05.2017)
 
Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής – Απόφαση ΡΑΕ 237/2017 (ΦΕΚ Β’ 1946/07.06.2017)

Τροποποιήσεις Αποφάσεων ΡΑΕ 236/2017 και 237/2017 με τις Αποφάσεις ΡΑΕ 1019/2017 και 1020/2017 αντίστοιχα (ΦΕΚ Β’ 4496/20.12.2017