ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 117 45 ΑΘΗΝΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΠΛΨ-23249/2023 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Ψηφιοποίησης 26/05/2023 13:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ψηφιοποίησης 

For English:

Inquiries of the Information and Telecommunications Department

ΔΠΛΨ-22247/2022 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Υπολογισμού Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου 09/01/2023 13:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ψηφιοποίησης 

For English:

Inquiries of the Information and Telecommunications Department

ΔΠΛΨ-22248/2022 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τη λειτουργία και διαχείριση του πλαισίου Διακυβέρνησης Τεχνολογίας (Technology Governance Framework) και Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής (Enterprise Architecture) 03/02/2023 13:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Πληροφορίες δίνονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρα μέχρι 15:30μ.μ.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ψηφιοποίησης 

For English:

Inquiries of the Information and Telecommunications Department

ΔΠΛΨ-23251/2023 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ “CHATBOT” ΔΕΔΔΗΕ 14/06/2023 13:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ψηφιοποίησης 

For English:

Inquiries of the Information and Telecommunications Department

ΔΠΛΨ-23252/2023 Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης, βελτιστοποίησης και λειτουργικής υποστήριξης εξειδικευμένων επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων σε τεχνολογίες .NET και SQL Server 11/08/2023 13:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ψηφιοποίησης 

For English:

Inquiries of the Information and Telecommunications Department

ΔΠΛΨ-23154/2023 Παροχή υπηρεσιών για την επέκταση λειτουργικότητας της υφιστάμενης mobile εφαρμογής «My DEDDIE App» της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 25/10/2023 13:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ψηφιοποίησης 

For English:

Inquiries of the Information and Telecommunications Department

ΔΠΛΨ-23156/2023 Προμήθεια οθονών και υπολογιστών γραφείου κατηγορίας workstations καθώς και υπηρεσιών υποστήριξης για το σύστημα SCADA του ΔΕΔΔΗΕ 05/01/2024 13:00

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

Διακηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ψηφιοποίησης 

For English:

Inquiries of the Information and Telecommunications Department