ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Η Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών: 
Οι Διαγωνισμοί με εκτιμώμενη αξία Σύμβασης μεγαλύτερη από 60.000,00€ και ημερομηνία δημοσίευσης μετά την 12.3.2018 διενεργούνται μέσω των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE». 
Οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν, θα πρέπει να: 
• αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στα συστήματα της «cosmoONE» στο σύνδεσμο http://www.cosmo-one.gr/register/  
• συνδεθούν στα συστήματα της «cosmoONE» μέσω του συνδέσμου https://www.marketsite.gr/  

Για την τεχνική υποστήριξη των Οικονομικών Φορέων στη διαδικασία εγγραφής και υποβολής προσφορών, η «cosmoONE» παρέχει δωρεάν Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών, η οποία είναι διαθέσιμη καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00 - 17:00) στα τηλέφωνα 210 2723360 – 801 11 15500 και/ή στο email: support@cosmo-one.gr  

Οδηγίες Εγγραφής στα συστήματα της «cosmoONE» (registration) 

Οδηγός χρήστη Οικονομικού Φορέα για το σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών 

Συμπλήρωμα: Οδηγός Προμηθευτή Ανάθεση ανά Είδος

Συμπλήρωμα: Οδηγός Προμηθευτή Ανάθεση ανά Ομάδα Ειδών 

Συμπλήρωμα: Οδηγός Προμηθευτή Ανάθεση στο Σύνολο

Συμπλήρωμα: Οδηγός Προμηθευτή Ανάθεση Ανά Είδος ή Ομάδα Ειδών - Ποσοστό έκπτωσης Επί Προϋπολογισμού

Συμπλήρωμα: Οδηγός Προμηθευτή Ανάθεση στο Σύνολο - Ποσοστό έκπτωσης Επί Προϋπολογισμού

In case the Economic Operators need any help about the Company Registration and Bidding Submission, cosmoONE’s Customer Support is available from Monday to Friday (9:00 - 17:00 – Athens Local Time) on tel: +30 210 2723360 and/or email: support@cosmo-one.gr, free of charge.


ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Τα στοιχεία των διαγωνισμών είναι δυνατό να τροποποιηθούν με δημοσίευση Συμπληρωματικών Διακηρύξεων.


ΑΡ. ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΗ
502308 13/12/2013 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Χ.Τ. 3Χ70 mm2 AL+54,6 mm2 AAAC+25 mm2 AL (EIΔΗ 4) (502308)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 700.200,00 ΕΥΡΩ. 04/03/2014
έως τις15:30΄. μ.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
501411 31/10/2014 ΤΗΚΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 737.000,00 ΕΥΡΩ. (501411) 08/01/2015
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
21/01/2015 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 2015
503503 06/02/2015 ΕΙΔΙΚΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 17.950,00 ΕΥΡΩ. (503503) 27/04/2015
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
508501 06/02/2015 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 50ΚVA-630KVA ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 70.313.950.00 ΕΥΡΩ. (508501). 28/05/2015
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501502 27/02/2015 ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΚΩΔΩΝΑ & ΕΠΙΤΟΝΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.242.048,00 ΕΥΡΩ. (501502) 20/05/2015
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503506 27/02/2015 ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΥΕΑΣΜΕΝΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ SCM. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 179.750,00 ΕΥΡΩ,(503506) 21/04/2015
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
514502 27/02/2015 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 292.250,40 ΕΥΡΩ. (514502)ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ. 27/04/2015
έως τις15:30.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507501 27/02/2015 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 23.836.500,00 ΕΥΡΩ. (507501) 22/12/2015
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503501 27/02/2015 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 20 ΚV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.278.000,00 ΕΥΡΩ. (503501) 26/05/2015
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515407 14/11/2014 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 298.200,00 ΕΥΡΩ.(515407) 02/03/2015
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503403 04/04/2014 ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20KV ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (503403).ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 2.132.550,00 ΕΥΡΩ. 24/06/2014
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
514514 20/10/2015 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ CCTV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 53.487,20 ΕΥΡΩ.(514514) 25/01/2016
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512601 25/01/2016 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (512601) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΑΞΙΑ: 400.000,00 ΕΥΡΩ. 23/02/2016
έως τις15:30.
Μή διαθέσιμα
506601 15/02/2016 ΔΟΚIΜΑΣΤΙΚΟ Χ.Τ. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 54.500,00 ΕΥΡΩ.(506601) 29/03/2016
έως τις15:30΄.
Μή διαθέσιμα
DE - 00031 15/03/2016 ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΕΕ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ.ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 10.500.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ. (DE-00031) 24/10/2016
έως τις09:15΄. π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503601 01/04/2016 ΥΠΟΓΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΙΒΩΤΙΑ & ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΥΟ (2) & ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡ/ΝΗ ΑΞΙΑ: 2.659.523, 00. (503601) 08/06/2016
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
514606 20/04/2016 ΜΠΟΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 160.000 ΕΥΡΩ. (514606) 05/07/2016
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501601 20/04/2016 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.678.300,00 ΕΥΡΩ. (501601). 24/10/2016
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503801 15/01/2018 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ "ΕΞΥΠΝΩΝ" ΜΕΤΡΗΤΩΝ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 4.437.000,00 ΕΥΡΩ. (503801) 25/04/2018
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
513703 11/12/2017 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 604.480,00 ΕΥΡΩ. (513703). 26/02/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501802 20/03/2018 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 2.587.500,00 ΕΥΡΩ. (501802) 29/03/2018
έως τις15:30΄.
Μή διαθέσιμα
505804 15/02/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 258.000,00 ΕΥΡΩ. (505804). 03/05/2018
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
508701 28/11/2013 ΤΟΡΡΟΕΙΔΕΙΣ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΤ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 240.000,00 ΕΥΡΩ (508701). 31/01/2018
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
514703 23/11/2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ Α4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 61.500,00 ΕΥΡΩ. (514703). 12/01/2018
έως τις11:00΄. π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507702 27/12/2017 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΟΥ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Μ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%):14.299.500,00 ΕΥΡΩ. (507702) 30/05/2018
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512710 09/01/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΜΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 225.000,00 ΕΥΡΩ. (512710). 23/02/2018
έως τις10:30΄. π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503706 10/11/2017 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 20KV ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:3.024.000 ΕΥΡΩ. (503706). 29/01/2018
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507701 26/10/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ SF6 ΄Η ΚΕΝΟΥ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Μ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 29.886.075,00 ΕΥΡΩ. (507701). 27/02/2018
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512701 26/07/2017 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (BPC) ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ SAP-ERP. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 150.000,00 ΕΥΡΩ.(512701) 11/10/2017
έως τις10:30΄. π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
514701 30/01/2017 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 161.100 ΕΥΡΩ.(514701) 06/04/2017
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
513702 11/12/2017 EΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 206.250,00 ΕΥΡΩ. (513702) 26/02/2018
έως τις10:00 π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512806 04/04/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 418.000,00€. (512806) 30/04/2018
έως τις23:30
Μή διαθέσιμα
502801 01/01/0001 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ Χ.Τ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: (ΣΥΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 112.500,00 ΕΥΡΩ.(502801). 26/03/2018
έως τις15:30
Μή διαθέσιμα
505802 23/02/2018 ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 124.878,75 ΕΥΡΩ. (505802). 29/05/2018
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512708 29/11/2017 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 45.000.000,00 ΕΥΡΩ.(512708) 03/04/2018
έως τις10:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517602 22/04/2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 155.218,14 ΕΥΡΩ. (517602) 07/06/2016
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502606 02/06/2016 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Μ.Τ. & Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 133.600,00 ΕΥΡΩ. (502606) 29/09/2016
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503609 30/06/2016 ΒΑΣΗ & ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20KV ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 1.914.720,00 ΕΥΡΩ. (503609). 10/11/2016
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502702 07/11/2017 ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%):127.837,50 ΕΥΡΩ. (502702). 04/12/2017
έως τις15:30΄.
Μή διαθέσιμα
503702 17/10/2017 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 20KV ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΙΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 405.000,00 ΕΥΡΩ (503702). 13/02/2018
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
505801 25/01/2018 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΥΛΟΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50% ) : 8.831.887,50 ΕΥΡΩ. ( 505801). 15/03/2018
έως τις15:30
Μή διαθέσιμα
501706 10/10/2017 ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ & ΕΠΑΝΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕ ΚΡΕΟΖΩΤΕΛΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 22.041.300,00 ΕΥΡΩ. (501706). 20/11/2017
έως τις15:30΄.
Μή διαθέσιμα
501709 10/11/2017 ΤΗΚΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 757.518,00 ΕΥΡΩ. (501709). 15/01/2018
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517701 23/03/2017 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 158.400,00 ΕΥΡΩ. (517701) 18/05/2017
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
505615 28/11/2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ (505615) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
505612 12/12/2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΖΕΥΤΩΝ ΜΤ ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (505612)
515603 18/05/2016 EΠΙΣΩΤΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 475.240,00 ΕΥΡΩ. (515603) 20/10/2016
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501605 30/06/2016 ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ & ΕΠΑΝΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ ΜΕ ΚΡΕΟΖΩΤΕΛΑΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 12.276.000,00 ΕΥΡΩ. (501605) 19/09/2016
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515702 19/04/2017 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 273.120,00 ΕΥΡΩ. (515702). 14/06/2017
έως τις10:30΄. π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501712 29/11/2017 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΕΙΔΗ: ΔΥΟ (2). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 5.007.600,00 ΕΥΡΩ. (501712) 03/04/2018
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515710 23/01/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 378.240,00 ΕΥΡΩ. (515710). 26/03/2018
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503802 25/01/2018 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 20 KV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 1.558.500,00.ΕΥΡΩ. (503802) 02/05/2018
έως τις15:30 μ.μ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503804 25/01/2018 ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 979.950,00 ΕΥΡΩ. (503804) 11/04/2018
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503803 29/01/2018 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 20KV ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ 20. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 739.125,00 ΕΥΡΩ. (503803) 03/05/2018
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501803 29/01/2018 ΑΝΕΜΠΟΤΙΣΤΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 11.160.900,00 ΕΥΡΩ. (501803). 12/04/2018
έως τις15:30΄.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512804 29/01/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛABΩΝ ΜΕΣΩ ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 950.000,00 ΕΥΡΩ. (512804). 30/03/2018
έως τις10:00΄. π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501806 02/02/2018 ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 4.686.900,00 ΕΥΡΩ. (501806). 12/03/2018
έως τις15:30΄.
Μή διαθέσιμα
517801 02/02/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 405.000,00 ΕΥΡΩ. (517801). 26/02/2018
έως τις15:30΄.
Μή διαθέσιμα
501804 01/02/2018 ΕΙΔΙΚΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 243.000,00 ΕΥΡΩ. (501804). 14/05/2018
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503805 05/02/2018 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 99.000,00 ΕΥΡΩ. (503805). 28/03/2018
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
506801 02/02/2018 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (εφδ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΑΣHΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 77.000,00 ΕΥΡΩ. (506801). 06/03/2018
έως τις15:30΄.
Μή διαθέσιμα
505803 05/02/2018 ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΤΗΚΤΑ 20KV). ENΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 748.020,00 ΕΥΡΩ (505803). 19/04/2018
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503709 20/02/2018 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ, 3 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4 ΑΓΩΓΩΝ ,ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & O,5S ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΟDEM). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 326.000,00 ΕΥΡΩ. (503709) 24/04/2018
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517802 13/04/2018 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50% ) 1.773.504,00 ΕΥΡΩ. (517802) 04/06/2018
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517806 11/05/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VMware ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 171.000,00 ΕΥΡΩ (517806) 08/06/2018
έως τις15:30 μ.μ
Μή διαθέσιμα
517804 11/05/2018 ΕΠΙΠΑΛΑΜΙΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ "TABLETS " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) 228.000,00 ΕΥΡΩ (517804) 07/06/2018
έως τις15:30 μ.μ
Μή διαθέσιμα
513801 17/05/2018 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 599.194,00 ΕΥΡΩ. (513801) 11/06/2018
έως τις11:15 π.μ.
Μή διαθέσιμα
517805 17/05/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ storage ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 250.500,00 ΕΥΡΩ. (517805) 11/06/2018
έως τις15:30
Μή διαθέσιμα
513303 29/11/2013 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ AL & CU (513303) 22/01/2014
έως τις15:30΄. μ.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
1 01/01/0001 Πρότυπο (3)
502706 14/09/2017 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗ Μ.Τ. ΚΑΙ Χ.Τ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%): 148.500,00 ΕΥΡΩ (502706). 09/10/2017
έως τις15:30
Μή διαθέσιμα
1 01/01/0001 Πρότυπο (6)
515808 20/08/2018 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 207.000,00 ΕΥΡΩ (515808) 30/10/2018
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
514805 17/08/2018 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΜΑΚΤΡΟ ΧΑΡΤΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ MARK. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 54.000,00 ΕΥΡΩ (514805) 18/09/2018
έως τις10:00 π.μ
Μή διαθέσιμα
517812 14/08/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 171.000,00 ΕΥΡΩ (517812) 15/11/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512811 08/08/2018 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΕ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΗΣ) ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 6.480.000,00 ΕΥΡΩ. (512811) 20/11/2018
έως τις14:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512812 03/08/2018 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ " ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 33.600.000,00 ΕΥΡΩ.(512812) 04/02/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
508805 02/08/2018 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 150/21 KV , ΙΣΧΥΟΣ 40/50 MVA ΚΑΙ 20/25 MVA, Dyn 1 ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 10.479.750,00 ΕΥΡΩ. (508805) 05/11/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
508801 30/07/2016 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 82.356.246,00 ΕΥΡΩ. (508801) 12/03/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507804 05/07/2018 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 87.588,00 ΕΥΡΩ. ( 507804 ) 24/08/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503808 05/07/2018 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ " ΕΞΥΠΝΟΙ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ Χ.Τ. & ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (MODEM). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 576.000,00 ΕΥΡΩ. (503808) 12/11/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
517808 04/07/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡEΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ " ΕΞΥΠΝΩΝ" ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ SIM ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛ. ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 6.195.600,00 (517808) 19/10/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507803 29/06/2018 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΤ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.952.250,00 ΕΥΡΩ. (507803) 15/10/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517810 29/06/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ SIGNATURE UPDATES ΓΙΑ ΤΑ CHECKPOINT 12200 NEXT GENERATION THREAT PREVENTION GATEWAYS. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ :165.000,00 ΕΥΡΩ (517810) 24/07/2018
έως τις11:00
Μή διαθέσιμα
517807 26/06/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 304.500,00 ΕΥΡΩ. (517807) 27/07/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515801 02/03/2018 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 832.500,00 ΕΥΡΩ. (515801) 24/09/2018
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
507801 24/04/2018 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ( ΟΜΑΔΑ Α,Β & Γ ) ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 6.777.685,50 ΕΥΡΩ.(507801) 03/07/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507802 11/05/2018 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 2.078.040,00 ΕΥΡΩ. (507802) 25/07/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515802 17/05/2018 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, 4Χ2, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 12tm ΚΑΙ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 10tm. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 535.000,00 ΕΥΡΩ. (515802) 24/09/2018
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517809 31/05/2018 ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΜΕΘΟΔΟΥ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50% ) : 453.750,00 ΕΥΡΩ. (517809) 03/08/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515804 01/06/2018 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 5.400.000,00 ΕΥΡΩ. (515804) 09/10/2018
έως τις14:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517803 04/06/2018 ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 984.000,00 ΕΥΡΩ. (517803) 17/07/2018
έως τις15:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
513803 04/06/2018 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Cu. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 2.204.825,00 ΕΥΡΩ. (513803) 27/06/2018
έως τις11:15 π.μ.
Μή διαθέσιμα
513804 05/06/2018 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 223.710,00 ΕΥΡΩ. (513804) 28/06/2018
έως τις11:15 π.μ.
Μή διαθέσιμα
503809 07/06/2018 ΒΑΣΗ & ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20KV ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ.ΕΝΔ/ΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ(ΣΥΜΠΕΡΙΛ/ΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%):2.965.320,00ΕΥΡΩ.(503809) 01/10/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
514803 11/06/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 950.805,00 ΕΥΡΩ (514803) 01/10/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512808 22/06/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΥΠΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 432.000,00 ΕΥΡΩ. (512808) 20/07/2018
έως τις14:00
Μή διαθέσιμα
508806 07/09/2018 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5 KV, 9MVAR ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 488.500,00 ΕΥΡΩ (508806) 10/10/2018
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
503807 14/09/2018 ΕΙΣΑΓΩΓΗ GIS ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 32.370.000,00 ΕΥΡΩ (503807) 11/02/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517816 17/09/2018 ΕΠΙΠΑΛΑΜΙΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ " TABLETS". ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 232.500,00 ΕΥΡΩ. (517816) 10/10/2018
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
512807 24/09/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 230.000,00 ΕΥΡΩ.(512807) 26/10/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507806 24/09/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΤ/ΧΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 7.875.000,00 ΕΥΡΩ.(507806) 22/03/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
513802 26/09/2018 ΕΚΠΟΙΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Land Rover. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 25.000,00 ΕΥΡΩ. (513802) 15/10/2018
έως τις10:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507805 02/10/2018 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 170 KV, SF6 ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 807.975,00 ΕΥΡΩ (507805) 16/01/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
514806 05/10/2018 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 262.500,00 ΕΥΡΩ. (514806) 11/01/2019
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501805 12/10/2018 ΑΝΕΜΠΟΤΙΣΤΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ (3 ΕΙΔΗ). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 1.502.028,00 ΕΥΡΩ. (501805) 19/11/2018
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
515812 25/10/2018 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 4Χ4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ-ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 4Χ2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 555.000,00 ΕΥΡΩ. (515812) 26/03/2019
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517817 29/10/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 3.011.391,00 ΕΥΡΩ. (517817) 14/12/2018
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502804 02/11/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 1.509.120,00 ΕΥΡΩ. (502804) 25/02/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515803 05/11/2018 ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΧΦ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 577.000,00 ΕΥΡΩ. (515803) 07/12/2018
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
508803 05/11/2018 ΕΛΑΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.336.500,00 ΕΥΡΩ. (508803) 10/12/2018
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
514804 13/11/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΔΙΛΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 713.160,00 ΕΥΡΩ. (514804) 15/01/2019
έως τις14:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
514808 13/11/2018 ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 832.000,00 ΕΥΡΩ. (514808) 17/12/2018
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
514801 19/11/2018 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΕΔΔ/ΔΠΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 65.000,00 ΕΥΡΩ. (514801) 26/03/2019
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502803 20/11/2018 ΚΟΧΛΙΩΤΟΙ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 101.556,00 ΕΥΡΩ (502803) 07/01/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502806 01/01/0001 ΣΥΡΜΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΚ Cu . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50% ): 168.750,00 ΕΥΡΩ. (502806) 21/01/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512810 23/11/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΚΠΑΔ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 778.680,00 ΕΥΡΩ (512810) 08/03/2019
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501813 14/12/2018 ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) :19.259.940,00 ΕΥΡΩ. (501813) 26/03/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515815 21/12/2018 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ NISSAN , CITROEN , MITSUBISHI , TOYOTA & ISUZU . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 160.500,00 ΕΥΡΩ. (515815) 22/02/2019
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501901 21/01/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 178.200,00 ΕΥΡΩ (501901) 04/03/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
517901 01/02/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%):668.925,00 ΕΥΡΩ. (517901) 08/03/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515901 06/02/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 5.720.000,00 ΕΥΡΩ. (515901) 28/05/2019
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
517904 05/02/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 9.115.875,00 ΕΥΡΩ. (517904) 29/03/2019
έως τις10:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
514802 20/02/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ GIS ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ , ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 2.340.000,00 ΕΥΡΩ. (514802) 17/05/2019
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517902 18/02/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 181.800,00 ΕΥΡΩ. (517902) ΑΞΙΑ 18/03/2019
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
502805 22/02/2019 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Μ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) 6.981.750,00 ΕΥΡΩ. (502805) 20/05/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
513901 27/02/2019 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 5.520.245,00 ΕΥΡΩ. (513901) 02/04/2019
έως τις15:30
Μή διαθέσιμα
502807 05/03/2019 ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ι & ΙΙ . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 195.408,00 ΕΥΡΩ. (502807) 01/04/2019
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
501808 01/03/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ . (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 95.142.357,87 ΕΥΡΩ. (501808) 29/11/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501903 06/03/2019 ΦΥΛΛΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 247.500,00 ΕΥΡΩ. (501903) 08/04/2019
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
506901 28/03/2019 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΧΤ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 60.500,00 ΕΥΡΩ. (506901) 30/07/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
505806 09/04/2019 ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ 10¨ Μ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 1.846.800,00 ΕΥΡΩ. (505806) 23/09/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512901 10/04/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΥΠΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 59.760,00 ΕΥΡΩ. (512901) 10/05/2019
έως τις11:00
Μή διαθέσιμα
503904 17/04/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ Μ.Τ. ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (MODEM). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 1.800.000,00 ΕΥΡΩ. (503904) 23/09/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503903 17/04/2019 ΒΑΣΗ & ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20KV ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 562.320,00 ΕΥΡΩ. (503903) 13/06/2019
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
503902 17/04/2019 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Χ.Τ. ΜΕΣΩ Μ/Σ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (MODEM). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%):594.885,00ΕΥΡΩ.(503902) 25/09/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501910 25/04/2019 ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 19.387.650,00 ΕΥΡΩ. (501910) 08/07/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517910 07/05/2019 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 160.000,00 ΕΥΡΩ. (517910) 30/05/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
508903 13/05/2019 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 150/21 KV, ΙΣΧΥΟΣ 40/50 MVA ΚΑΙ 20/25 MVA, Dyn 1 ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 10.479.750,00 ΕΥΡΩ. (508903) 03/09/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503901 13/05/2019 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ¨ΕΞΥΠΝΟΙ" ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ Χ.Τ. ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (MODEM). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ (50%) : 17.703.000,00 ΕΥΡΩ. (503901) 01/10/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507901 16/05/2019 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 125.175,00 ΕΥΡΩ. (507901) 27/08/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507902 22/05/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ , ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 935.000,00 ΕΥΡΩ. (507902) 16/09/2019
έως τις13:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
508901 27/05/2019 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ - ΕΝΤΑΣΕΩΣ Μ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 387.062,55 ΕΥΡΩ. (508901) 13/09/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501909 04/06/2019 ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 87.000,00 ΕΥΡΩ. (501909) 30/09/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512905 05/06/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 442.000,00 ΕΥΡΩ. (512905) 12/07/2019
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
512904 11/06/2019 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ , ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 398.000,00 ΕΥΡΩ. (512904) 22/07/2019
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517912 25/06/2019 ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 280.000,00 ΕΥΡΩ. (517912) 29/07/2019
έως τις12:00
512902 02/07/2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 220.000,00 ΕΥΡΩ. (512902) 13/09/2019
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
513902 05/07/2019 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ACSR ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 2.305.625,00 ΕΥΡΩ (513902) 22/07/2019
έως τις15:30
Μή διαθέσιμα
513903 05/07/2019 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ CU. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 9.316.295,00 ΕΥΡΩ (513903) 23/07/2019
έως τις15:30
Μή διαθέσιμα
513904 05/07/2019 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ AL ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 4.504.943,00 ΕΥΡΩ (513904) 24/07/2019
έως τις15:30
Μή διαθέσιμα
513905 05/07/2019 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ AL ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 185.850,00 ΕΥΡΩ (513905) 29/07/2019
έως τις15:30
517907 08/07/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SAP-ERP ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 782.500,00 ΕΥΡΩ (517907) 11/09/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
514901 16/07/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 280.000,30 ΕΥΡΩ. (514901) 07/08/2019
έως τις13:00μμ
Μή διαθέσιμα
505902 26/07/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 263.529,00 ΕΥΡΩ. (505902) 26/08/2019
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
515904 01/08/2019 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 198.000,00 ΕΥΡΩ . (515904) 23/10/2019
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515818 01/08/2019 ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ2 , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1,3 ton . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 33.000,00 ΕΥΡΩ. (515818) 10/10/2019
έως τις10:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517905 05/08/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 229.461,60 ΕΥΡΩ . (517905) 10/09/2019
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
515903 27/08/2019 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 15.139.800,00 ΕΥΡΩ. (515903) 13/12/2019
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515902 28/08/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 587.178,00 ΕΥΡΩ . (515902) 14/10/2019
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501922 02/09/2019 5.000 ΤΕΜ. ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 2.020.284,00 ΕΥΡΩ (501922) 18/11/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
508902 20/09/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 4.125.000,00 ΕΥΡΩ . (508902) 02/12/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503906 23/09/2019 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ "ΕΞΥΠΝΟΙ" ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ Χ.Τ. & ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (MODEM) . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 576.000,00 ΕΥΡΩ . (503906) 10/12/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
505908 24/09/2019 ΤΗΚΤΑ & ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 988.722,00 ΕΥΡΩ (505908) 16/12/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502905 26/09/2019 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ Χ.Τ. ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 128.430,00 ΕΥΡΩ. (502905) 22/10/2019
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
501918 26/09/2019 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 3.201.429,00 ΕΥΡΩ. (501918) 04/11/2019
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
505901 01/10/2019 ΒΑΣΕΙΣ & ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 283.685,40 ΕΥΡΩ. (505901) 02/12/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502901 01/10/2019 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Χ.Τ. 4Χ120mm2 AL + 25mm2 AL ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 2.578.987,50 ΕΥΡΩ. (502901) 20/01/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
505907 01/10/2019 ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΟΝΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 270.000,00 ΕΥΡΩ. (505907) 12/12/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503905 07/10/2019 ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 3.180.870,00 ΕΥΡΩ . (503905) 28/02/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515905 07/10/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 14.010.000,00 ΕΥΡΩ. (515905) 15/11/2019
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
505906 15/10/2019 ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 601.950,00 ΕΥΡΩ. (505906) 12/12/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507903 15/10/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ 110V (LOW MAINTENANCE), ΜΕ ΤΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 292.050,00 ΕΥΡΩ. (507903) 03/02/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
506902 16/10/2019 ΦΟΡΗΤΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 414.450,00 ΕΥΡΩ. (506902) 22/11/2019
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
515906 24/10/2019 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ NISSAN, CITROEN, MITSUBISHI, TOYOTA & ISUZU. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:160.500,00 ΕΥΡΩ (515906) 17/01/2020
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517916 25/10/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (BACKUP) ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 374.500,00 ΕΥΡΩ (517916) 03/12/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502904 30/10/2019 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Υ.Τ. ΜΟΝΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΕΛΑΙΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.680.000,00 ΕΥΡΩ. (502904) 03/02/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503909 30/10/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ (3φ) & ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ (1φ) ΜΕΤΡΗΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 210.000,00 ΕΥΡΩ. (503909) 17/12/2019
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501926 08/11/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΚΠΑΔ . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 494.000,00 ΕΥΡΩ. (501926) 25/11/2019
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
514902 12/11/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 268.350,00 ΕΥΡΩ. (514902) 17/01/2020
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
508904 18/11/2019 ΕΛΑΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 2.065.500,00 ΕΥΡΩ (508904) 13/01/2020
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
512906 18/11/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 489.600,00 ΕΥΡΩ. (512906) 14/02/2020
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512908 18/11/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 787.500,00 ΕΥΡΩ. (512908) 08/01/2020
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
505910 21/11/2019 ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ( ΤΗΚΤΑ ) 20KV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 967.859,55 ΕΥΡΩ. (505910) 13/01/2020
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
501924 25/11/2019 ΕΙΔΙΚΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ (3) ΕΙΔΗ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 776.790,00 ΕΥΡΩ. (501924) 03/02/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503908 02/12/2019 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ 20 KV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 927.000,00 ΕΥΡΩ. (503908) 04/05/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515907 11/12/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΘΕΣΕΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 120.000,00 ΕΥΡΩ. (515907) 21/02/2020
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517913 12/12/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 990.000,00 ΕΥΡΩ. (517913) 20/01/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512909 12/12/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 45.000,00 ΕΥΡΩ. (512909) 20/01/2020
έως τις11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507904 13/12/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 990.000,00 ΕΥΡΩ. (507904) 16/03/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501919 16/12/2019 ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ & ΕΠΑΝΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ ΜΕ ΚΡΕΟΖΩΤΕΛΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 18.825.555,00 ΕΥΡΩ. (501919) 18/05/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517906 08/01/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 3.000.000,00 ΕΥΡΩ. (517906) 10/03/2020
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517921 13/01/2020 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 579.600,00 ΕΥΡΩ. (517921) 14/02/2020
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
502906 14/01/2020 ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. & Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 395.500,00 ΕΥΡΩ. (502906) 10/02/2020
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
517917 17/01/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 891.075,00 ΕΥΡΩ. (517917) 06/03/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503002 22/01/2020 ΒΑΣΗ & ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20KV ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 562.320,00 ΕΥΡΩ. (503002) 08/06/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
513003 06/02/2020 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 35.900,00 ΕΥΡΩ. (513003) 06/03/2020
έως τις11:00
Μή διαθέσιμα
517920 13/02/2020 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 4.138.200,00 ΕΥΡΩ. (517920) 15/04/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507001 27/02/2020 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (ΕΔΣ) ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΤ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΔΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.952.250,00 ΕΥΡΩ. (507001) 25/05/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502002 04/03/2020 ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 7.737.000,00 ΕΥΡΩ. (502002) 15/06/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502006 04/03/2020 ΚΟΧΛΙΩΤΟΙ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 292.680,00 ΕΥΡΩ. (502006) 18/05/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502001 05/03/2020 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Σ.Κ. ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Χ.Τ. 3Χ70mm2 AL + 54,6mm2 AAAC + 25mm2 AL ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 1.532.832,00 ΕΥΡΩ. (502001) 25/05/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507002 05/03/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Μ.Τ. ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.218.840,00 ΕΥΡΩ. (507002) 15/07/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512001 05/03/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MAINFRAME. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 768.000,00 ΕΥΡΩ. (512001) 18/05/2020
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502004 06/03/2020 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 360.000,00 ΕΥΡΩ. (502004) 09/04/2020
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
513002 06/03/2020 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ACSR. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 483.621,29 ΕΥΡΩ. (513002) 14/04/2020
έως τις11:00 π.μ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
513001 09/03/2020 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ AL. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.884.893,60 ΕΥΡΩ. (513001) 14/04/2020
έως τις11:15
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515908 13/03/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 48.500,00 ΕΥΡΩ. (515908) 01/07/2020
έως τις10:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
505001 16/03/2020 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΥΛΟΙ . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 15.780.132,00 ΕΥΡΩ. (505001) 07/08/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503003 15/04/2020 ΒΑΣΗ & ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 KV ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 3.444.840,00 ΕΥΡΩ (503003) 10/07/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502013 23/04/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 750.000,00 ΕΥΡΩ. (502013) 06/07/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502012 11/05/2020 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Σ.Κ. ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 793,695,00 ΕΥΡΩ. (502012) 29/06/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501002 18/05/2020 ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ ΜΕ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 23.785.293,38 ΕΥΡΩ. (501002) 27/07/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
508004 20/05/2020 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ - ΕΝΤΑΣΕΩΣ Μ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 6.672.750,00 ΕΥΡΩ. (508004) 07/09/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501001 20/05/2020 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (ΔΠΠ-Η) , (ΔΠΝ) , (ΔΠΚΕ) . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 45.231.078,63 ΕΥΡΩ. (501001) 29/06/2020
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
508001 21/05/2020 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Μ/Σ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 480.000,00 ΕΥΡΩ. (508001) 13/07/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501005 22/05/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΚΠΑΔ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 760.000,00 ΕΥΡΩ. (501005) 06/07/2020
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
501009 15/06/2020 ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 11.849.205,00 ΕΥΡΩ. (501009) 20/07/2020
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
503008 17/06/2020 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 20KV ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 2.078.400,00 ΕΥΡΩ. (503008) 18/09/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512005 24/06/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 3.000.000,00 ΕΥΡΩ. (512005) 10/08/2020
έως τις13:00 μμ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
508005 29/06/2020 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 102.625.909,50 ΕΥΡΩ. (508005) 10/09/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
512003 30/06/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (CALL CENTER) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΟ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 480.000,00 ΕΥΡΩ (512003) 26/10/2020
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
505005 08/07/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 675.000,00 ΕΥΡΩ. (505005) 31/08/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512006 20/07/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 985.000,00 ΕΥΡΩ (512006) 18/09/2020
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
518001 31/07/2020 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56-58, ΑΘΗΝΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 168.000,00 ΕΥΡΩ (518001) 12/10/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507003 20/08/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α,Β&Γ) ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 11.941.641,00 ΕΥΡΩ. (507003) 14/10/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503010 31/08/2020 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ "ΕΞΥΠΝΩΝ" ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Χ.Τ. ΠΑΡΟΧΩΝ Νο4 (100 Α) ΚΑΙ ΦΟΠ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 1.260.000,00 ΕΥΡΩ. (503010) 18/01/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503013 04/09/2020 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ "ΕΞΥΠΝΟΙ" ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ Χ.Τ. & ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (MODEM) ΠΑΡΟΧΗΣ Νο4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 7.110.000,00 ΕΥΡΩ. (503013) 07/06/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501004 21/09/2020 ΑΝΕΜΠΟΤΙΣΤΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 9.316.080,00 ΕΥΡΩ. (501004) 30/11/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517015 26/11/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (STORAGE) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FLASH. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 356.000,00 ΕΥΡΩ. (517015) 17/12/2020
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512011 08/12/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΔΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 690.000,00 ΕΥΡΩ. (512011) 01/02/2021
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517010 18/12/2020 ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ :209.721,60 ΕΥΡΩ. (517010) 14/01/2021
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
501101 25/01/2021 ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 8.779.950,00 ΕΥΡΩ. (501101) 01/03/2021
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
512004 25/01/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 697.898,71 ΕΥΡΩ. (512004) 14/06/2021
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517101 29/01/2021 ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ COVID-19 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 3.740.400,00 ΕΥΡΩ. (517101) 15/04/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507101 01/02/2021 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ , ΤΗΚΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 4.426.920,00 ΕΥΡΩ. (507101) 19/07/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
513101 05/02/2021 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Cu. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 2.359.209,60 ΕΥΡΩ. (513101) 01/03/2021
έως τις11:00
Μή διαθέσιμα
507102 08/02/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΤ/ΧΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 7.981.500,00 ΕΥΡΩ. (507102) 10/05/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
512017 18/02/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 300.000,00 ΕΥΡΩ. (512017) 08/03/2021
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
512110 02/03/2021 ΑΝΑΝΕΩΣΗ (REBRANDING) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 210.000,00 ΕΥΡΩ. (512110) 29/03/2021
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
513102 04/03/2021 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΗΦΙΣΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.092.478,26 ΕΥΡΩ. (513102) 05/04/2021
έως τις11:00
Μή διαθέσιμα
513103 04/03/2021 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.004.780,82 ΕΥΡΩ. (513103) 07/04/2021
έως τις11:00
Μή διαθέσιμα
513104 04/03/2021 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΤΡΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 701.076,50 ΕΥΡΩ. (513104) 09/04/2021
έως τις11:00
Μή διαθέσιμα
513105 04/03/2021 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 374.002,28 (513105) 12/04/2021
έως τις11:00
513106 04/03/2021 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 327.884.50 ΕΥΡΩ. (513106) 14/04/2021
έως τις11:00
Μή διαθέσιμα
512101 18/03/2021 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 400.000,00 ΕΥΡΩ. (512101) 10/05/2021
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517102 18/03/2021 ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 378.000,00 ΕΥΡΩ. (517102) 23/04/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502102 13/04/2021 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 3.029.930,25 ΕΥΡΩ. (502102) 05/07/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512115 15/04/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ". ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 400.000,00 ΕΥΡΩ. (512115) 10/05/2021
έως τις13:00
512122 16/04/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24ΩΡΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ(ΔΠΛΤ) ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 385,000,00 ΕΥΡΩ. (512122) 27/05/2021
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517105 19/04/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΣΤ (RT-PCR) ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 300.000,00 ΕΥΡΩ. (517105) 17/05/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
513108 19/04/2021 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΛΕ). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 481.650,00 ΕΥΡΩ. (513108) 19/05/2021
έως τις11:00
Μή διαθέσιμα
514101 21/04/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 720.000,00 ΕΥΡΩ. (514101) 28/05/2021
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
501104 21/04/2021 ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΞΥΛΟΔΟΚΟΙ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ (3 ΕΙΔΗ). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 930.210,00 ΕΥΡΩ. (501104) 31/05/2021
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
514102 22/04/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 486.000,00 ΕΥΡΩ. (514102) 31/05/2021
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
515102 26/04/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΣΤΥΛΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 400.000,00 ΕΥΡΩ. (515102) 07/07/2021
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512102 27/04/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ CAPEX: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ." ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 400.000,00 ΕΥΡΩ. (512102) 24/05/2021
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515108 27/04/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VANETTE 4Χ2 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 875.000,00 ΕΥΡΩ. (515108) 28/05/2021
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
515104 11/05/2021 ΕΙΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Μ.Τ. (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 575.000,00 ΕΥΡΩ. (515104) 16/08/2021
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503102 13/05/2021 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 10KA ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 20KV, ME ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ DH. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 5.544.000,00 ΕΥΡΩ. (503102) 04/10/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
512113 17/05/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ". ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:340.000,00 ΕΥΡΩ. (512113) 09/06/2021
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
512121 27/05/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ". ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 420.000,00 ΕΥΡΩ. (512121) 16/06/2021
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
507103 27/05/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Μ.Τ. ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.215.240,00 ΕΥΡΩ. (507103) 26/07/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512141 07/06/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT) ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 405.000,00 ΕΥΡΩ. (512141) 28/06/2021
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
502106 08/06/2021 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Χ.Τ. 3Χ70 MM2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 107.100,00 ΕΥΡΩ. (502106) 26/07/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
513113 09/06/2021 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 3.881.068,80 ΕΥΡΩ. (513113) 16/07/2021
έως τις11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
517106 22/06/2021 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 351.000,00 ΕΥΡΩ. (517106) 12/07/2021
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
517110 01/07/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50%: 420.000,00 ΕΥΡΩ. (517110). 22/07/2021
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
517111 19/07/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ <ΕΞΥΠΝΩΝ> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ SIM ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50%:5.805.000,00 ΕΥΡΩ. (517111). 11/10/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503120 02/08/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΒΛΨ ΓΙΑ ΤΗ "ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50%: 2.475.375,00 ΕΥΡΩ (503120). 06/09/2021
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
503112 05/08/2021 ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. [ΕΠΤΑ (7) ΕΙΔΗ] ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 11.812.987,50 (503112) 20/09/2021
έως τις12:00
515118 09/08/2021 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ SUV 4X4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ :3.024.000,00 ΕΥΡΩ. (515118) 24/09/2021
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
505104 18/08/2021 ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 592.320,00 ΕΥΡΩ. (505104) 29/11/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
514105 27/08/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ (Α4). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 93.750,000 ΕΥΡΩ. (514105) 29/09/2021
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
514104 27/08/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΜΑΚΤΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΤΥΠΟΥ MARK. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 195.000,00 ΕΥΡΩ. (514104) 24/09/2021
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
515107 03/09/2021 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ ΑΒΕΕ" ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΚΗ-ΠΑΤΡΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΒΟΛΟΣ). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 400.000,00 ΕΥΡΩ. (515107) 15/10/2021
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517119 08/09/2021 ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 59.220,00 ΕΥΡΩ. (517119) 13/09/2021
έως τις11:00
503112 20/09/2021 ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. [ ΕΠΤΑ (7) ΕΙΔΗ ] . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 11.812.987,50 ΕΥΡΩ. (503112) 05/11/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503126 30/09/2021 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΠΟ SMC ΤΟΠΟ ΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Νο 6 & 7, ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Χ.Τ. ΜΕΣΩ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ,ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ [ΔΥΟ (2) ΕΙΔΗ]. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 416.500,00 ΕΥΡΩ.(503126) 18/10/2021
έως τις10:00
Μή διαθέσιμα
517121 05/10/2021 ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 59.220,00 ΕΥΡΩ. (517121) 12/10/2021
έως τις11:00
Μή διαθέσιμα
513115 07/10/2021 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 270.125,00 ΕΥΡΩ. (513115) 04/11/2021
έως τις11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
502112 07/10/2021 ΚΑΛΩΔΙΑ . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 855.552,00 ΕΥΡΩ. (502112) 15/11/2021
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
512143 08/10/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 59.000,00 ΕΥΡΩ. (512143) 25/10/2021
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503108 12/10/2021 ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20KV ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 6.386.625,00 ΕΥΡΩ. (503108) 06/12/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502111 12/10/2021 ΑΓΩΓΟΙ ACSR. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΜΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 849.360,00 ΕΥΡΩ. (502111) 15/11/2021
έως τις12:00
501108 10/11/2021 ΑΝΕΜΠΟΤΙΣΤΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 8.267.580,00 ΕΥΡΩ. (501108) 15/12/2021
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
501109 10/11/2021 ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ ΜΕ ΚΡΕΟΖΩΤΕΛΑΙΟ . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 20.802.690,00 ΕΥΡΩ. (501109) 21/03/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
508110 12/11/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΑΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 40/50 MVA , (YNyn0 και Dyn1) ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 21.243.750,00 ΕΥΡΩ. (508110) 14/03/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502113 12/11/2021 ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι & ΙΙ . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 255.300,00 ΕΥΡΩ. (502113) 20/12/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503124 16/11/2021 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΠΟ SMC ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Νο 5, 6 & 7, ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Χ.Τ. ΜΕΣΩ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ, ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ [ΤΡΙΑ (3) ΕΙΔΗ]. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡ. ΑΞΙΑ(ΣΥΜΠ/ΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ)50%: 3.933.060,00 ΕΥΡΩ.(503124) 21/02/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
502105 17/11/2021 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ & ΣYΡΜΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 4.240.485,00 ΕΥΡΩ. (502105) 04/05/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517117 18/11/2021 ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΤΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ(ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣ/ΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ ΒΟΛΟΣ). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 400.000,00 ΕΥΡΩ.(517117) 17/12/2021
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
508109 25/11/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100 & 160 kVA ME ΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.180.000,00 ΕΥΡΩ. (508109) 01/03/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515129 25/11/2021 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΦΤΑ (7) ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ SUV 4Χ4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 285.600,00 ΕΥΡΩ. (515129) 13/12/2021
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
503101 26/11/2021 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ "ΕΞΥΠΝΩΝ" ΜΕΤΡΗΤΩΝ Χ.Τ. [ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΟΜΑΔΕΣ - ΔΥΟ (2) ΕΙΔΗ]. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 11.623.500,00 ΕΥΡΩ. (503101) 10/03/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
503127 26/11/2021 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 6.420.000,00 ΕΥΡΩ. (503127) 08/03/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502114 03/12/2021 ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ Χ.Τ. ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% :1.947.900,00 ΕΥΡΩ. (502114) 14/03/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
505107 03/12/2021 ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ Μ.Τ. ΤΥΠΟΥ ΚΩΔΩΝΑ 20 KV ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΠΥΣΜΟΥ 43 ΕΚ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 1.435.500,00 ΕΥΡΩ. (505107) 14/02/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503128 10/12/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (MODEM). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ) 50% : 5.085.000,00 ΕΥΡΩ. (503128) 11/05/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503130 10/12/2021 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (MODEM). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 3.270.000,00 ΕΥΡΩ. (503130) 11/05/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515120 14/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΦΤΑ (87) ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 34.545.000,00 ΕΥΡΩ. (515120) 18/02/2022
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
519102 14/12/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ. (519102) 10/06/2022
έως τις23:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502110 29/12/2021 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Τ. 1Χ500mm2 Cu ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 1.971.000,00 ΕΥΡΩ. (502110) 01/03/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
501110 30/12/2021 ΕΙΔΙΚΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ (3 ΕΙΔΗ). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 1.157.550,00 ΕΥΡΩ. (501110) 14/03/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501107 10/01/2022 ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ & ΕΠΑΝΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΕΔΔΗΕ ΜΕ ΚΡΕΟΖΩΤΕΛΑΙΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 14.409.939,00 ΕΥΡΩ. (501107) 14/02/2022
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
519101 12/01/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΥΛΩΝ. (519101). 11/02/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
425102 19/01/2022 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ PMO ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΑΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 405.000,00 ΕΥΡΩ. (425102) 08/02/2022
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
515201 31/01/2022 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (292) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 13.665.960,00 ΕΥΡΩ. (515201) 18/03/2022
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
507201 14/02/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 170 KV SF6 ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 886.725,00 ΕΥΡΩ. (507201) 28/03/2022
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
512207 02/03/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ (ΙΤ & ΟΤ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 19.500.000,00, (512207) 30/05/2022
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
4426 09/03/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΝΩΠΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ :17.900,00 ΕΥΡΩ. (4426) 08/04/2022
έως τις14:00
512201 11/03/2022 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 980.000,00 ΕΥΡΩ. (512201) 23/03/2022
έως τις15:00
Μή διαθέσιμα
517202 11/03/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50%: 1.770.000,00 ΕΥΡΩ. (517202). 16/05/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
519205 28/03/2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 500.000,00 ΕΥΡΩ. (519205). 07/07/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
513202 30/03/2022 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 96.457,60 ΕΥΡΩ. (513202). 05/05/2022
έως τις11:00
Μή διαθέσιμα
517205 01/04/2022 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ". ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 294.000,00 ΕΥΡΩ. (517205) 14/04/2022
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
502201 07/04/2022 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Τ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 12/20kV 3x240mm2 AL+25mm2 AL XLPE (A1). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 992.000,00 ΕΥΡΩ. (502201). 18/04/2022
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
514201 12/04/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50%: 222.000,00. (514201). 06/05/2022
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
503203 19/04/2022 ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 20KV ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50 % : 1.700.160,00 ΕΥΡΩ. (503203) 24/06/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503201 19/04/2022 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Μ.Τ. & Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50 % : 1.275.000,00 ΕΥΡΩ. (503201) 23/06/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502202 20/04/2022 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Τ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 12/20KV 3X240mm2 AL + 25mm2 AL XLPE (A1). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 960.000,00 ΕΥΡΩ. (502202) 03/05/2022
έως τις10:00
Μή διαθέσιμα
502203 21/04/2022 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Τ. ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ACSR . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 15.585.000,00 ΕΥΡΩ. (502203) 10/05/2022
έως τις10:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512210 27/04/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 109.699.903,80 ΕΥΡΩ. (512210) 27/06/2022
έως τις23:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512217 27/04/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ) ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 7.000.000 ΕΥΡΩ. (512217). 03/06/2022
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503202 27/04/2022 ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 1.605.000,00 ΕΥΡΩ. (503202) 13/07/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503204 27/04/2022 ΒΑΣΗ & ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20KV ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 2.441.187,00 ΕΥΡΩ. (503204) 14/06/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502204 09/05/2022 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Τ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 12/20KV 3Χ240mm2 AL+25mm2 AL XLPE (A1). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 960.000,00 ΕΥΡΩ. (502204). 16/05/2022
έως τις10:00
Μή διαθέσιμα
508201 09/05/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΝΑΦΘΕΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 4.093.614,00 ΕΥΡΩ. (508201). 20/06/2022
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
517224 16/05/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 29.250,00 ΕΥΡΩ. (517224). 09/06/2022
έως τις11:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515205 25/05/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 35.000,00. (515205). 01/07/2022
έως τις16:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
519203 03/06/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ.Τ. (519203) 04/07/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
505201 07/06/2022 ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΟΝΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 429.300,00 ΕΥΡΩ. (505201) 11/08/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
513203 21/06/2022 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 2.162.822,51 ΕΥΡΩ. (513203) 25/07/2022
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
513204 21/06/2022 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 6.485.560,82 ΕΥΡΩ. (513204) 26/07/2022
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
513205 21/06/2022 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 5.529.394,69 ΕΥΡΩ. (513205) 27/07/2022
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
513206 21/06/2022 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 966.945,65 ΕΥΡΩ. (513206) 28/07/2022
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
513207 21/06/2022 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 611.505,47 ΕΥΡΩ. (513207) 29/07/2022
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
513208 21/06/2022 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 351.163,31 ΕΥΡΩ. (513208) 29/07/2022
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
508203 06/07/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 40/50 MVA, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Dyn1 ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 15.042.225,00 ΕΥΡΩ. (508203) 30/09/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515210 07/07/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 29.400,00 ΕΥΡΩ. (515210) 28/07/2022
έως τις16:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515211 08/07/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 36.000,00 ΕΥΡΩ. (515211) 29/07/2022
έως τις16:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
514205 19/07/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΑΚΟΝΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 276.000,00 ΕΥΡΩ. (514205) 12/09/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515212 20/07/2022 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PICK UP,DOUBLE CAB,DIESEL 2.0L & ΠΕΝΤΕ (5) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PICK UP,DOUBLE CAB,UNLEADED 3.0L. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 735.000,00 ΕΥΡΩ. (515212) 12/09/2022
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512218 20/07/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΤ ΚΑΙ ΧΤ ΤΗΣ ΔΠΑ ΣΤΟ GIS ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 788.000 ΕΥΡΩ. (512218) 22/08/2022
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
517230 08/08/2022 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 10%: 386.937,40 ΕΥΡΩ. (517230) 09/09/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515214 10/08/2022 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (128) ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 87.532.200,00 ΕΥΡΩ. (515214) 12/09/2022
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
512227 17/08/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗΝ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 970.000,00 ΕΥΡΩ. (512227) 16/09/2022
έως τις23:30
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
505205 18/08/2022 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 10.455.300,00 ΕΥΡΩ (505205) 12/12/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
502205 22/08/2022 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 20KV ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 10.832.145,00 ΕΥΡΩ. (502205) 21/11/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
506202 24/08/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 399.750,00 ΕΥΡΩ. (506202) 10/10/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507203 29/08/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 5.085.000,00 ΕΥΡΩ. (507203) 07/11/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515213 30/08/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ OFFROAD 4X4 ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ, ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ VAN PICK UP ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 135.000,00 ΕΥΡΩ (515213) 23/09/2022
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507202 19/09/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΩΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 5.678.722,50 ΕΥΡΩ. (507202) 19/12/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517245 20/09/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 3.000.000,00 ΕΥΡΩ. (517245) 11/11/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
506203 23/09/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 3.207.000,00 ΕΥΡΩ.(506203) 12/12/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512245 04/10/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 1.470.000, 00 ΕΥΡΩ (512245) 31/10/2022
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
505203 10/10/2022 ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 870.272,85 ΕΥΡΩ. (505203) 12/12/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512206 11/10/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TABLEAU SERVER. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 164.000,00 ΕΥΡΩ. (512206) 07/11/2022
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517242 21/10/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.) ΣΤΟ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 426.780,00 ΕΥΡΩ. (517242) 14/11/2022
έως τις12:00
Μή διαθέσιμα
514202 26/10/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΕΞΑΡΤΥΣΕΩΝ ΜΕ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50%: 187.500,00 ΕΥΡΩ. (514202) 21/11/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512242 09/11/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 19.435.000,00 ΕΥΡΩ . (512242) 24/11/2022
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512241 09/11/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΓΙΑΤΗ 2Η ΡΠΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 1.500.000,00 ΕΥΡΩ. (512241) 05/12/2022
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
519204 09/11/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. (519204) 31/01/2023
έως τις
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
502208 10/11/2022 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ (3Φ) ΚΑΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ (1Φ) ΜΕΤΡΗΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 306.000,00 ΕΥΡΩ. (502208) 19/01/2023
έως τις10:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517241 14/11/2022 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 309.440,88 ΕΥΡΩ. (517241) 05/12/2022
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
505207 18/11/2022 ΤΗΚΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Χ.Τ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50% ) : 1.698.108,00 ΕΥΡΩ. (505207) 13/02/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
514206 21/11/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΜΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 113.000,00 ΕΥΡΩ. (514206) 30/03/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517246 23/11/2022 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50%: 2.147.580,00 ΕΥΡΩ. (517246) 19/01/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
519208 30/11/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΒ-ΙοΤ . (519208) 19208) 30/12/2022
έως τις12:00
505208 02/12/2022 ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ 10'' Μ.Τ. ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ)50% : 1.698.600,00 ΕΥΡΩ. (505208) 31/01/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512249 05/12/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ,ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 1.450.000,00 ΕΥΡΩ.(512249) 30/12/2022
έως τις15:00
Μή διαθέσιμα
512252 12/12/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:2.340.000,00 ΕΥΡΩ.(512252) 20/01/2023
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515302 13/01/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ :89.040,00 ΕΥΡΩ. (515302) 30/01/2023
έως τις13:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512209 13/01/2023 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ /ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 12.570.000,00 ΕΥΡΩ .(512209) 16/03/2023
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503209 13/01/2023 ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 5ΚΑ & 10ΚΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 150.000,00 ΕΥΡΩ. (503209) 23/02/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507302 19/01/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ/Σ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 292.500,00 ΕΥΡΩ. (507302) 10/04/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503601 23/01/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΕΕ) ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ. (503601)
502301 23/01/2023 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ .ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 350.000,00 ΕΥΡΩ. (502301) 03/04/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515301 23/01/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΙΧΕ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 12.673.000,00 ΕΥΡΩ (515301) 20/02/2023
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
505301 27/01/2023 ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΤΗΚΤΑ) 2ΟkV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ)50% : 2.114.356,50 ΕΥΡΩ. (505301) 27/04/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501301 30/01/2023 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.737.000,00 ΕΥΡΩ. (501301) 27/03/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515304 30/01/2023 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PICK UP, DOUBLE CAB, 4x4, UNLEADED, ΕΩΣ 3.5tn, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΜΗΝΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 780.000,00 ΕΥΡΩ. (515304) 03/04/2023
έως τις16:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
507303 08/02/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 4.926.975,00 ΕΥΡΩ. (507303) 10/07/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
501303 10/02/2023 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 67.500,00 ΕΥΡΩ. (501303) 08/05/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
508301 10/02/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΜΕ ΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ, ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 50KVA ΕΩΣ 1000KVA. ΠΡΟΎ΄ΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ :207.512.403,00. (508301) 03/07/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512304 10/02/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ QlikView. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 164.000,00 ΕΥΡΩ. (512304) 06/03/2023
έως τις15:00
515303 10/02/2023 ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ SUV 4Χ4, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ. ΠΡΟΎ΄ΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 28620,00 ΕΥΡΩ. (515303) 01/03/2023
έως τις16:00
Μή διαθέσιμα
512303 17/02/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΎ΄ΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ :2.625.000,00 ΕΥΡΩ. (512303) 15/03/2023
έως τις15:00
Μή διαθέσιμα
507304 17/02/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚOΠΤΩΝ 24 KV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΠΡΟΎ΄ΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 6.231.150,00 ΕΥΡΩ. (507304) 29/05/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515307 20/02/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) PHEV ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ SUV 4X4, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ (48) ΜΗΝΩΝ. ΠΡΟΎ΄ΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 38.400,00 ΕΥΡΩ. (515307) 08/03/2023
έως τις16:00
Μή διαθέσιμα
512317 01/03/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ . ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 891.000,00 ΕΥΡΩ. (512317) 27/03/2023
έως τις15:00
Μή διαθέσιμα
514302 03/03/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 231.750,00 ΕΥΡΩ. (514302) 11/04/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512319 03/03/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.080.000,00 ΕΥΡΩ (512319) 27/03/2023
έως τις15:00
Μή διαθέσιμα
513301 07/03/2023 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΥΤ/ΜΤ, ΜΤ/ΜΤ, ΑΜΣ ΣΤΗΝ 1028 ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.250.970,00 ΕΥΡΩ (513301) 26/04/2023
έως τις13:00
Μή διαθέσιμα
512316 14/03/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ.ΠΡ. ΑΞΙΑ: 6.671.380,00 ΕΥΡΩ(512316) 10/04/2023
έως τις15:00
Μή διαθέσιμα
505302 15/03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΥΛΩΝ . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 19.977.390,00 ΕΥΡΩ (505302) 31/03/2023
έως τις10:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512318 29/03/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ) 50% : 396.000,00 ΕΥΡΩ (512318) 03/05/2023
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512326 30/03/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΔ) ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 504.000,00 ΕΥΡΩ (512326) 10/05/2023
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512309 12/04/2023 ΜΙΣΘΩΣΗ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΙΣΧΥΟΣ 8 MW. ΠΡΟΎ΄ΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 1.010.520,00 ΕΥΡΩ. (512309) 15/05/2023
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
503302 19/04/2023 ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20kV ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΩΤΗΡΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 10kA, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΔ-437/31.01.23. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 862.500,00 ΕΥΡΩ. (503302) 21/08/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
507305 04/05/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΖΕΥΞΙΜΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ 350 MVA. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 417.000,00 ΕΥΡΩ. (507305) 10/07/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512333 12/05/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΤ ΚΑΙ ΧΤ ΤΗΣ ΔΠΚΕ ΣΤΟ GIS ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 7.560.000,00 ΕΥΡΩ. (512333) 06/07/2023
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515309 17/05/2023 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ΜΗΝΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 155.808,00 ΕΥΡΩ. (515309) 09/06/2023
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515311 19/05/2023 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ΜΗΝΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 424.800,00 ΕΥΡΩ. (515311) 09/06/2023
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
514303 26/05/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ): 391.600,00 ΕΥΡΩ (514303) 26/06/2023
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
517301 26/05/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 712.769,31 ΕΥΡΩ (517301) 23/06/2023
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
506303 01/06/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ Χ.Τ, ΔΥΟ ΑΚΙΔΩΝ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ/ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 652.050,00 ΕΥΡΩ. (506303) 17/07/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515312 06/06/2023 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΙ (6) PHEV SUV 4X4 ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) Β-SUV 4Χ2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 338.400,00 ΕΥΡΩ. (515312) 30/06/2023
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515315 09/06/2023 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PICK UP, DOUBLE CAB, 4X4, UNLEADED, ΕΩΣ 3.5TN, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΜΗΝΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 930.000,00 ΕΥΡΩ. (515315) 11/07/2023
έως τις15:00
Μή διαθέσιμα
502303 16/06/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 19.094.470,00 ΕΥΡΩ. (502303) 03/07/2023
έως τις10:00
Μή διαθέσιμα
507306 22/06/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 17.346.150,00 ΕΥΡΩ. (507306) 28/09/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
515316 22/06/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 210.000,00 ΕΥΡΩ. (515316) 13/07/2023
έως τις15:00
Μή διαθέσιμα
512357 11/07/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 150.000,00 ΕΥΡΩ. (512357) 31/10/2023
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
512356 11/07/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΠΑ) ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 4.258.800,00 ΕΥΡΩ. (512356) 21/07/2023
έως τις15:00
Μή διαθέσιμα
503303 12/07/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 20kV. (503303) 14/08/2023
έως τις
512360 21/07/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 7.000.000,00 ΕΥΡΩ. (512360) 16/08/2023
έως τις15:00
Μή διαθέσιμα
514304 04/08/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ (Α4). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ +50%) : 243.750,00 ΕΥΡΩ. (514304) 18/09/2023
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Μή διαθέσιμα
512307 09/08/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΗΣ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 2.303.700,00 ΕΥΡΩ (512307) 04/09/2023
έως τις15:00
Μή διαθέσιμα
506304 14/08/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.584.000,00 ΕΥΡΩ. (506304) 16/10/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
506305 14/08/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.759.500,00 ΕΥΡΩ. (506305) 30/10/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
512370 01/09/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 9.900.000,00 EΥΡΩ. (512370) 28/09/2023
έως τις15:00
Μή διαθέσιμα
512385 01/09/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΨΩΡΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΜΤ) ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΧΤ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΠΚΕ) ΣΤΟ GIS ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 8.190.000,00 ΕΥΡΩ. (512385) 28/09/2023
έως τις15:00
Μή διαθέσιμα
506306 15/09/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΙΤΩΝ) ΦΑΣΕΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 939.045,00 ΕΥΡΩ. (506306) 06/11/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
515340 05/10/2023 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΦΤΑ (7) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ΜΗΝΩΝ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 168.000,00 ΕΥΡΩ. (515340) 20/10/2023
έως τις15:00
508305 11/10/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 645,000,00 ΕΥΡΩ (508305) 15/12/2023
έως τις12:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
514305 25/10/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΑΚΟΝΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%) : 390.000,00 ΕΥΡΩ. (514305) 05/12/2023
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
514306 26/10/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 30%):422.760,00ΕΥΡΩ. (514306) 15/12/2023
έως τις15:00
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
5123112 06/11/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 1.944.000,00 ΕΥΡΩ (5123112) 01/12/2023
έως τις15:00
503309 07/11/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ Μ.Τ. & ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (MODEM).ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ 50%): 3.414.750,00ΕΥΡΩ. (503309) 11/12/2023
έως τις10:00
512391 08/11/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΒΜΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 1.680.000,00ΕΥΡΩ (512391) 04/12/2023
έως τις15:00
515321 17/11/2023 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:160.800,00 ΕΥΡΩ (515321) 04/12/2023
έως τις15:00
5123135 01/12/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ–ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΜΤ) ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΧΤ) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ–ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΠΠΗ) ΣΤΟ GIS ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:12.870.000,00 ΕΥΡΩ (5123135) 28/12/2023
έως τις15:00
5123115 01/12/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΠΣ-ΑΠΕ). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:3.727.500,00ΕΥΡΩ (5123115) 28/12/2023
έως τις15:00