Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2022

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : (10 ημερολογιακές μέρες), απο 04.08.2022 έως και 13.08.2022