Καθορισμός Περιθωρίων Απορρόφησης ισχύος ανά Τεχνολογία Σταθμών ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΥΒΣ, σε αυτόνομα συστήματα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 4668/21.07.2023 - ΡΑΑΕΥ Ε-74/29.06.2023)

Καθορισμός Περιθωρίων Ισχύος Μη Ελεγχόμενων Σταθμών ΑΠΕ στο αυτόνομο σύστημα της νήσου Αστυπάλαιας Νησιών (ΦΕΚ Β’ 2589/25.05.2022- ΡΑΕ 450/19.05.2022)

Καθορισμός Περιθωρίων Ισχύος Ελεγχόμενων και Μη Ελεγχόμενων Σταθμών ΑΠΕ στα κορεσμένα δίκτυα των αυτόνομων συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και καθορισμός καμπυλών μη εντασσόμενης ενέργειας των ελεγχόμενων σταθμών ΑΠΕ στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα της Κρήτης, Ρόδου, Λέσβου, Κω-Καλύμνου, Σάμου και Κάσου – Καρπάθου (Απόφαση ΡΑΕ 616/22.12.2016)