Έγκριση Εγχειριδίου Εκπόνησης Μελετών ΑΠΕ και Υβριδικών Σταθμών (ΦΕΚ Β’ 3188/15.05.2023 - ΡΑΕ 141/02.03.2023)