C-G1 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ιδιότητα Προέδρου: Επιχειρηματίας - Ο Πρόεδρος του ΔΣ δεν ήταν εκτελεστικό μέλος
Αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι γυναίκες: 2
Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου που είναι μη εκτελεστικά: 6
Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου που είναι μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα: 5
Το ποσοστό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι γυναίκες (%) = 28,6%

Το ποσοστό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι μη εκτελεστικά (%)= 85,7 %

Το ποσοστό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα (% )= 71,4 %

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ / ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ / ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ

Μπακατσέλος

Νικόλαος 

Πρόεδρος Μη   εκτελεστικό Ανεξάρτητο Επιχειρηματίας 17/10/2019 16/10/2022*

Μάνος

Αναστάσιος

Μέλος Εκτελεστικό Εξαρτημένο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός 17/10/2019 16/10/2022

Βερτελλής

Σωκράτης

Μέλος Μη   εκτελεστικό Ανεξάρτητο Δικηγόρος 17/10/2019 16/10/2022*

Λάππα           

Χριστίνα

Μέλος Μη   εκτελεστικό Ανεξάρτητο Δικηγόρος 17/10/2019 16/10/2022*

Ονουφριάδου

Αικατερίνη

Μέλος Μη   εκτελεστικό Ανεξάρτητο Οικονομολόγος 17/10/2019 16/10/2022*

Παδουβάς          

Ηλίας

Μέλος Μη   εκτελεστικό Ανεξάρτητο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Οικονομολόγος 17/10/2019 16/10/2022*

Μασούρας

Κωνσταντίνος

Μέλος Μη   εκτελεστικό Εξαρτημένο Εκπρόσωπος των εργαζομένων 28/6/2019 27/6/2022

* Σημειώνεται ότι η θητεία των συγκεκριμένων μελών έληξε στις 8/3/2022 όπου και εκλέχθηκε νέο ΔΣ.

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου - προσόντα των μελών του διοικητικού συμβουλίου που σχετίζονται με τα ESG (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021).

 

C-G2 Επίβλεψη Βιωσιμότητας - Περιγραφή προσέγγισης για την επίβλεψη Βιωσιμότητας

Η εταιρική μονάδα, για το έτος αναφοράς 2022, που ήταν υπεύθυνη στον ΔΕΔΔΗΕ για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης ήταν ο Κλάδος Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος αποτελούσε μέρος του Γραφείου Διοίκησης. Ο εν λόγω Κλάδος αποτελούσε το πρώτο σημείο αναφοράς και συνεργασίας για όλα τα θέματα και έργα Βιώσιμη Ανάπτυξης και ESG που προέκυπταν για τον ΔΕΔΔΗΕ, είτε άμεσα ή έμμεσα μέσω των ευρύτερων υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του Ομίλου.

Μία από τις βασικές αρμοδιότητες του Κλάδου ήταν η συλλογή στοιχείων και δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης και ESG για τον ΔΕΔΔΗΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΔΒΑ) της ΔΕΗ Α.Ε., πρώτον για την κατάρτιση της ετήσιας Ομιλικής Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης βάσει GRI και δεικτών ESG του Χ.Α.Α. αλλά και ευρύτερα, βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων πλαισίων δημοσιοποίησης και συστάσεων όπως, για παράδειγμα, το TFCD “Taskforce for Climate-related Financial Disclosures”, το συμπλήρωμα για τον Ενεργειακό Κλάδο (GRI Electric Utilities Sector Supplement), οι αρχές του προτύπου AccountAbility AA1000 και τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. Ο Κλάδος υποστήριζε τη ΔΒΑ/ΔΕΗ Α.Ε. εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ, ακολουθώντας τη διαδικασία συλλογής στοιχείων της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θεσπιστεί. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στη διατύπωση ερωτημάτων προς τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές, πάνω σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη συλλογή των απαντήσεών τους (ποιοτικής και ποσοτικής πληροφορίας) μέσω ηλεκτρονικών φορμών και συνεντεύξεων, οι οποίες διευκολύνουν τον ενιαίο τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων. Τα συλλεχθέντα στοιχεία εγκρίνονται από τους αρμόδιους Διευθυντές του ΔΕΔΔΗΕ και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης/ΔΕΗ Α.Ε., η οποία αξιολογεί τα δεδομένα και μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, όπου κριθεί απαραίτητο. Η ορθότητα και η ακρίβεια του περιεχομένου της Έκθεσης επιβεβαιώνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, από τις οποίες έχει αυτό συλλεχθεί. Επίσης, πραγματοποιείται και έλεγχος Assurance σε επιλεγμένους μη χρηματοοικονομικούς δείκτες από τρίτη εταιρεία υπό την εποπτεία του Κλάδου Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία τον Όμιλο.

Η έγκριση της Έκθεσης ολοκληρώνεται σε δύο στάδια:

  1. Η κάθε Διεύθυνση που έχει συμβάλει με στοιχεία στην Έκθεση καλείται να ελέγξει και να εγκρίνει την τελική αποτύπωση των δεδομένων που έχει δώσει.
  2. Η τελική Έκθεση υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Αειφορίας (Sustainability Committee), η οποία είναι υπεύθυνη για την τελική έγκριση της Έκθεσης βάσει της απόφασης του ΔΣ/ΔΕΗ Α.Ε. αριθ. 142/9.11.2021.

Τέλος, το περιεχόμενο της Έκθεσης τίθεται υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου (Ν.4706/80) καθώς και των Δ.Σ. της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στην Έκθεση.

Στο επίπεδο της μητρικής εταιρείας, βάσει της απόφασης αριθ.142/9.11.2021 του Δ.Σ./ΔΕΗ Α.Ε. , συστάθηκε Επιτροπή Αειφορίας (Sustainability Committee) με εκπροσώπηση από την ανώτατη διοίκηση η οποία έχει την εποπτεία της Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον Όμιλο ΔΕΗ, καθώς και την ευθύνη για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης /Αειφορίας.

Η Επιτροπή Αειφορίας συνεδριάζει συνήθως κάθε τρίμηνο και απαρτίζεται από τους ΔΝΣ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, καθώς και εκπροσώπους της ανώτερης και ανώτατης διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε., ενώ όσον αφορά στον ΔΕΔΔΗΕ η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του επιχειρηματικού του σχεδίου σε σχέση με θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης εκ μέρους του μετόχου, οπότε ενημερώνει τον ΔΝΣ του ΔΕΔΔΗΕ για τις αποφάσεις και τις ενέργειες της Επιτροπής μετά από κάθε συνεδρίαση.

 

C-G3 Ουσιαστικά θέματα - Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης ουσιαστικότητας

Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της ανάλυσης ουσιαστικότητας που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2021 για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. παρουσιάζονται στις σελίδες 108 - 109  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Στο πλαίσιο της ‘Εκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2021, διεξήχθησαν κατά το 3ο τρίμηνο του 2022 Focus Groups σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Α.Ε., με τη συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης, με σκοπό την επικαιροποίηση των ουσιαστικών θεμάτων, όπως αυτά είχαν προκύψει από την προαναφερθείσα ανάλυση ουσιαστικότητας τον Ιούνιο του 2021 για τους σκοπούς της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020.

Η ανάλυση ουσιαστικότητας ακολουθεί τα GRI Standards 2016, ενσωματώνοντας μέρος των απαιτήσεων για την ανάλυση της ουσιαστικότητας των GRI Standards 2021 (θετικές και αρνητικές επιδράσεις), με στόχο η επόμενη έκθεση να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των προτύπων σε σχέση με τον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων, που μπορούν να προσθέσουν μακροπρόθεσμη αξία στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, ενώ παράλληλα θα αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις του.

 

C-G4 Πολιτική αειφορίας - Περιγραφή της πολιτικής αειφορίας και θεμελιωδών αρχών

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Ελέγχου και Προμηθειών ενημερώθηκε για την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις δράσεις του ΔΕΔΔΗΕ σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και για τους στόχους που έχουν τεθεί και αναλύονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν στοιχείο της υπεύθυνης πορείας και συνεχούς ανάπτυξης της, έχει αναπτύξει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αξίες της και την αποστολή της. Πιο συγκεκριμένα:

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί το βασικό πλαίσιο δέσμευσης της Εταιρίας για τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας που δημιουργεί, για τους έχοντες έννομα συμφέροντα από τη λειτουργία της, αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της.

Η στρατηγική φιλοσοφία του ΔΕΔΔΗΕ είναι το «Creating Shared Value», δηλαδή η δημιουργία και μέτρηση (total value) της διαμοιραζόμενης ωφέλειας μεταξύ επιχείρησης, κοινωνίας και περιβάλλοντος, που θα προκύψει μέσα από τον μετασχηματισμό της αλυσίδας παραγωγής αξίας και λειτουργίας της επιχείρησης και τη διαμόρφωση μίας νέας εταιρικής κουλτούρας, με οδηγό τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, όπου αυτές μπορούν να εφαρμοστούν.

Για το λόγο αυτό, η προσέγγιση της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι σε απόλυτη συνάρτηση με το επιχειρηματικό μοντέλο και τις ανάγκες μετασχηματισμού του, επενδύοντας σε ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, με άξονες την οικονομική ανάπτυξη (Profit), την περιβαλλοντική μέριμνα (Planet) και την κοινωνική ευημερία (People).

Παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας, και φιλοδοξεί να καταστεί πρωτοπόρος στον κλάδο της στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με σκοπό να καταστεί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.

Αναπτύσσει, ενσωματώνει και εφαρμόζει σταδιακά μία Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, που συμβάλει: (α) στην ενδυνάμωση της Επιχείρησης (β) στον εθνικό ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας μέσα και από μία δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στο πλαίσιο εφαρμογής του Green Deal, και (γ) στην ανάπτυξη σε επίπεδο Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ενίσχυση της πελατοκεντρικότητας των δομών της επιχείρησης με κέντρο τις ανάγκες της ευρύτερης Ελληνικής κοινωνίας, η ψηφιοποίηση και λειτουργική αποτελεσματικότητα, η επέκταση σε νέες δραστηριότητες και η προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος, αποτελούν τους πυλώνες της ευρύτερης στρατηγικής της.

Οι αρχές μας
Ο ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύεται να τηρεί τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης:
• Κοινωνική Ευθύνη
• Διαφάνεια και Ακεραιότητα
• Τήρηση των διεθνών προτύπων για την υγεία και ασφάλεια
• Ευελιξία, αντοχή και προσαρμοστικότητα
• Ανταπόκριση στα συμφέροντα και στις επιδιώξεις όλων των ενδιαφερομένων μερών
• Τήρηση του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου
• Σεβασμός των διεθνών κανόνων δέουσας επαγγελματικής λειτουργίας και επαγγελματικής δεοντολογίας
• Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
• Προστασία του Περιβάλλοντος, και της Βιοποικιλότητας
• Αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής
• Προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας
• Ενσωμάτωση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας

Ενδιαφερόμενα Μέρη & Ουσιαστικά Θέματα – Ευκαιρίες και Προκλήσεις
Η επικοινωνία και η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον ΔΕΔΔΗΕ και αποτελεί μέρος της λειτουργίας της Εταιρίας, ώστε να αντιλαμβάνεται τις επιδράσεις της δραστηριότητάς της και να βελτιώνει την επίδοσή της λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και προσδοκίες όλων των μερών που επηρεάζει και την επηρεάζουν.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εστιάζει την προσοχή του σε θέματα που συνδέονται με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την Εταιρία αλλά και ευρύτερα για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται. Με στόχο να προσδιοριστούν τα ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί η στρατηγική της Εταιρίας για τα επόμενα έτη και τα οποία αφορούν και επηρεάζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, πραγματοποιείται ανάλυση ουσιαστικότητας (Materiality Analysis) βασισμένη στους τρεις πυλώνες ΠΚΔ (ESG), Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση, με την ανώνυμη συμμετοχή σε σύντομο ερωτηματολόγιο γίνεται προτεραιοποίηση μέσω της αξιολόγησης των ενδιαφερομένων μερών, για τα ουσιαστικά θέματα για την βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας. Αυτό συμβαίνει κάθε 2-3 χρόνια, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις ομάδες των ενδιαφερομένων μερών και από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Η διαδικασία καθορισμού ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα Πρότυπα GRI (Global Reporting Initiative) υπό το πρίσμα της διαδικασίας αναγνώρισης και αξιολόγησης επιχειρησιακών κινδύνων (risk identification and assessment) και ευκαιριών.

Η λεπτομερής παρουσίαση της διαδικασίας καθώς και των ουσιαστικών θεμάτων που προκύπτουν παρουσιάζεται στην ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που δημοσιεύεται, η οποία συμπεριλαμβάνει και περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση της επίδοσης του ΔΕΔΔΗΕ πάνω σε αυτά τα ουσιαστικά θέματα, όσο και τον τρόπο με τον οποίο συνεισέφερε αποτελεσματικά στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια συνεργασίας με την European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), επίσης έχει αναλάβει την υποχρέωση υλοποίησης Σχεδίου Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Δράσης (ESAP), που περιλαμβάνει σειρά μέτρων, πολιτικών και πρακτικών που αφορούν στην περιβαλλοντική, κοινωνική / εργασιακή και εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρίας.

 

C-G5 Πολιτική επιχειρηµατικής δεοντολογίας

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διαθέτει Κώδικα Δεοντολογίας ο οποίος ιδίως στο άρθρο 11 (για τα θέματα δωροδοκίας) και ιδίως στα άρθρα 3, 8, 9,10 , 16, 18 και 20 αυτού (για τα θέματα εν γένει επιχειρηματικής δεοντολογίας), εμπεριέχει ρυθμίσεις για τα ζητήματα καταπολέμησης της δωροδοκίας και εν γένει επιχειρηματικής ηθικής και δεοντολογίας. Κατά τη γνώση της ΔΝΥ, αυτή τη στιγμή στο ΔΕΔΔΗΕ δεν υπάρχουν αυτοτελείς - διακριτές πολιτικές - κώδικες επιχειρηματικής δεοντολογίας ή για την καταπολέμησής της δωροδοκίας, καίτοι σημαντικές πρόσθετες ρυθμίσεις ως προς τα πεδία αυτά θα εμπεριέχει τόσο ο υπό επεξεργασία Κανονισμός Λειτουργίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. όσο και ο προς επεξεργασία νέος - αναμορφωμένος Κώδικας Δεοντολογίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

C-G6 Πολιτική ασφάλειας δεδοµένων

Η Εταιρεία έχει Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων. Tα κύρια πρότυπα προστασίας δεδομένων τα οποία αναγνωρίζει ή/και στα οποία δεσμεύεται είναι:
• ΓΚΠΔ,
• NIS
• ISO 27001:2013 ( Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Ψηφιοποίησης) είναι ήδη πιστοποιημένη κατά ISO 27001 από τον Δεκ 2019 μέχρι και σήμερα)
• Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας (2020-2025)

 

A-G1 Επιχειρηµατικό µοντέλο

Το όραμά μας είναι να γίνουμε ένας Διαχειριστής Δικτύου Διανομής που καινοτομεί, εμπνέει, είναι κοινωνικά υπεύθυνος και λειτουργικά άριστος και διευκολύνει την ενεργειακή μετάβαση.                                                                

Οι στόχοι μας:

  • Να διασφαλίσουμε την οικονομική, αξιόπιστη και ασφαλή διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες μας, προσφέροντας υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης
  • Να εξασφαλίσουμε την ικανοποίηση των υπαλλήλων μας, καθιστώντας μας επιθυμητή επιλογή ως εργοδότη
  • Να επεκτείνουμε τη στρατηγική μας υποδομή με στόχο ένα σύγχρονο και ανθεκτικό δίκτυο
  • Να διευκολύνουμε την ενεργειακή μετάβαση, την αποκέντρωση και την ψηφιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ενέργειας, αναλαμβάνοντας έναν διαμεσολαβητικό ρόλο στην ενοποιημένη αγορά
  • Να καθορίσουμε πρότυπα αντίστοιχα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα οποία θα διαμορφώσουν νέες οικονομικές συμπεριφορές και θα αυξήσουν την κοινωνική μας υπευθυνότητα
  • Να ενεργήσουμε ως καταλύτης προόδου για την ελληνική οικονομία και κοινωνία δημιουργώντας προστιθέμενη αξία σε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.

 

Στρατηγικοί πυλώνες:

1. Ανάπτυξη Δικτύου, ανθεκτικότητα και πρότυπο εργατικό δυναμικό

2. Αυτοματοποίηση και ευφυΐα του δικτύου

3. Ανώτερη ποιοτικά εμπειρία πελάτη

4. Διευκόλυνση της Αγοράς και νέες Υπηρεσίες                                                           

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλες τις σύγχρονες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης όπως αυτές περιλαμβάνονται στον δημοσιευμένο Κώδικα Δεοντολογίας της.                                                            

 

A-G2 Παραβιάσεις επιχειρηµατικής δεοντολογίας

Εργαζόμενοι στους οποίους επιβλήθηκαν από την Εταιρεία πειθαρχικές ποινές αναφορικά με αδικήματα διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας, υπεξαίρεσης χρημάτων, κλοπής, απιστίας, δωροδοκίας, δωροληψίας, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης ή νόθευσης εγγράφων, χρήσης ψευδούς βεβαίωσης, και παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου (αριθμός εργαζομένων) = 0

 

A-G3 Στόχοι ESG - Βραχυπρόθεσμοι στόχοι που σχετίζονται με στρατηγικούς στόχους ESG
Περιβάλλον (Ε) Στόχοι Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι Μακροπρόθεσμοι
 

Υλοποίηση, με συνεργασία της Διεύθυνσης Δικτύου και εξειδικευμένου Συμβούλου, του έργου παροχής υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Μεθοδολογίας Απογραφής του Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon Footprint) του ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός των πηγών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του ΔΕΔΔΗΕ, τόσο άμεσων (Scope 1) όσο και έμμεσων (Scope 2 & Scope 3), οι οποίες προέρχονται ενδεικτικά από καύσιμα, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μετακινήσεις εργαζομένων, εφοδιαστική αλυσίδα, πάγιο εξοπλισμό και απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο, έτσι ώστε να υπολογιστεί το Ανθρακικό Αποτύπωμα και στη συνέχεια να υιοθετηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής, υπολογισμού, παρακολούθησης και δημοσιοποίησης του ανθρακικού αποτυπώματος σε ετήσια επαναλαμβανόμενη βάση σε συμμόρφωση με το ISO 14064:2018. Το εν λόγω έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών. Γι’ αυτό, ως έτος βάσης της συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων και τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος έχει επιλεχθεί το 2021. – ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ Ο ΣΤΟΧΟΣ

Περιβαλλοντική αδειοδότηση υποσταθμών και αποθηκών με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ (ενδεικτικά και κατά περίπτωση: φωτισμός LED, αντλία θερμότητας, σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σύστημα Building Management System - BMS, κλπ.)
 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Συστήματος Απογραφής Ανθρακικού Αποτυπώματος βάσει του προτύπου ISO 14064-1 με σκοπό την επικύρωση και την επαλήθευση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από διαπιστευμένο εξωτερικό φορέα.

   
 

Ανάπτυξη Συστήματος Καταγραφής Περιβαλλοντικών Συμβάντων/περιβαλλοντικών επιπτώσεων που λαμβάνουν χώρα κατά την υλοποίηση έργων του δικτύου.

   
 

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με σκοπό την βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του ΔΕΔΔΗΕ.

   
 

~ Διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε συνεργασία με επιστημονικό δυναμικό (εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την αλλαγή του κλίματος - εργαστήρια). ~ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ: Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και υπευθυνότητας των εργολάβων έργων συντήρησης και κατασκευής του δικτύου με θέμα Περιβαλλοντικά Συμβάντα και Προσαρμογή σε ακραία καιρικά φαινόμενα που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.

Συμμετοχή σε ερευνητικά     έργα στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ (π.χ. Horizon Europe Work Programme 2021-2028), με σκοπό την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, τεχνολογιών και μεθόδων (π.χ. συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης) που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των κλιματικών κινδύνων και την ετοιμότητα έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής                    (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα). Αναβαθμίσεις Δικτύων Διανομής με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στη δράση αυτή περιλαμβάνονται έργα αναβάθμισης εναέριων δικτύων ΜΤ, με αλλαγή της όδευσης του Δικτύου, αντικατάσταση του εναέριου Δικτύου με υπόγειο, αλλαγές κατασκευών εναέριων δικτύων με στιβαρότερες, πύκνωση στύλων κλπ., καθώς και υπογειοποιήσεις Δικτύων σε οικισμούς με ιδιαίτερη σημασία από πολιτιστική ή τουριστική άποψη και σε κέντρα πόλεων.
 

Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα LIFE για την προστασία της βιοποικιλότητας με σκοπό την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την υλοποίηση παρεμβάσεων σε τοποθεσίες ευάλωτες λόγω των απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας.

   
   

Έργα αναβάθμισης του εναέριου Δικτύου Διανομής σε δασικές περιοχές και περιοχές Natura με σκοπό τη βελτίωση της αξιοπιστίας του Δικτύου και την προστασία της χλωρίδας και της άγριας πανίδας (πχ. αποδημητικά πτηνά). Ειδικότερα, με τα εν λόγω έργα επιτυγχάνονται: (i) αναβάθμιση του δασικού τοπίου με περιορισμό των δραστηριοτήτων κλαδέματος και κοπής δέντρων, (ii) απελευθέρωση δασικών εκτάσεων που μπορούν να αναδασωθούν, καθώς και (iii) μείωση των περιστατικών απώλειας ζώων λόγω ηλεκτροπληξίας σε εναέριες γραμμές. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται: (i) αντικαταστάσεις των γυμνών αγωγών εναέριων Δικτύων ΜΤ με καλυμμένους αγωγούς ή συνεστραμμένα καλώδια, (ii) μετατοπίσεις εναέριων Δικτύων κατά μήκος του      οδικού δικτύου (όπου αυτό είναι εφικτό), (iii) υπογειοποιήσεις τμημάτων αυτών και τοποθέτηση μονωτικών καλυμμάτων στα στοιχεία των Δικτύων που είναι εγκατεστημένα εντός δασικών περιοχών.

Επαύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε επιλεγμένους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ (προσθήκη νέων μετασχηματιστών ισχύος ή αντικατάσταση υφιστάμενων με μεγαλύτερους) προκειμένου να αρθούν τεχνικοί περιορισμοί και να είναι εφικτή η απελευθέρωση ηλεκτρικού «χώρου» για την ένταξη νέων μονάδων ΑΠΕ στο πλαίσιο υποστήριξης της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050, σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς στόχους.

Εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω προώθηση και αποτελεσματική αξιοποίηση των ΑΠΕ.

   

Θέσπιση και παρακολούθηση δεικτών ποσοτικού προσδιορισμού και αξιολόγησης της ανθεκτικότητας των Δικτύων Διανομής έναντι της κλιματικής αλλαγής.

 
   

Χρήση ηλεκτροκίνητου στόλου για προώθηση της ηλεκτροκίνησης (eMobility).

 
     

Αύξηση του επιπέδου ψηφιοποίησης των Δικτύων Διανομής - Εφαρμογή και εδραίωση της τηλεποπτείας μέσω τηλεμέτρησης, δράση που θα επιτευχθεί με τη σταδιακή εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο σύνολο σχεδόν των χρηστών Δικτύου. Η τηλεμέτρηση θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς οι έξυπνοι μετρητές θα επιτρέψουν τη δυναμική τιμολόγηση της ενέργειας (εφαρμογή πολυζωνικού τιμολογίου ρεύματος με διαφορετικές χρεώσεις στη διάρκεια του 24ώρου), την αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ, καθώς και την ενίσχυση της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών ευελιξίας (π.χ. έξυπνη φόρτιση).

     

Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων στύλων εμποτισμένων με υδατοδιαλυτά συντηρητικά αντί ξύλινων στύλων εμποτισμένων με κρεόζωτο. (το οποίο έχει αναγνωριστεί από την ΕΕ ως χημικός παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (S) Στόχοι Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι Μακροπρόθεσμοι
  Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ευεξίας προσωπικού (well-being) για την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των εργαζομένων.

Σχεδιασμός και υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης Ανάδοχων Εργολάβων (Contractor Management System) για τη βελτίωση της Υγείας και Ασφάλειας περιλαμβάνοντας: (i) Επιλογή εργολάβων με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων Υγείας και Ασφάλειας (ii) Υποστήριξη εργολάβων στην εφαρμογή συστήματος Υγείας και Ασφάλειας παρακολουθώντας και εντοπίζοντας αδύναμα σημεία, καθώς και υποστήριξη / εκπαίδευση αναφορικά με την εκτίμηση και τον έλεγχο των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται για τις εργασίες που εκτελούν στα Δίκτυα Διανομής, ενσωματώνοντας τα διδάγματα και τις καλές πρακτικές σε επικαιροποιημένες εκδόσεις του Σχεδίου (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) (iii) Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων συμμόρφωσης με τις διαδικασίες Υγείας και ασφάλειας (iv) Αξιολόγηση του επιπέδου επίδοσης των εργολάβων κατά την υλοποίηση των έργων – παρακολούθηση και στατιστική ανάλυση ατυχημάτων προσωπικού των εργολάβων.

 
   

Εκπαιδευτική υποστήριξη εξωτερικών εργολάβων και μηχανικών του ιδιωτικού τομέα σε θέματα μελετών ΑΠΕ μέσω στοχευμένων / εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης στις Σχολές του ΔΕΔΔΗΕ τα οποία θα πραγματοποιούνται από έμπειρο τεχνικό προσωπικό της Εταιρείας.

 
   

Σχεδιασμός και υλοποίηση του έργου «Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου» (ΗΡΑΚΛΗΣ), αντικείμενο του οποίου θα είναι η δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου, ολοκληρωμένου, κεντρικοποιημένου πληροφοριακού συστήματος που θα αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το προσωπικό, αλλά και τους χρήστες Δικτύου (καταναλωτές, προμηθευτές, παραγωγούς, δήμους).

 

Διακυβέρνηση (G)  

Στόχοι Βραχυπρόθεσμοι

Στόχοι Μεσοπρόθεσμοι

Στόχοι Μακροπρόθεσμοι

    Εσωτερική αναδιοργάνωση με βάση τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας και το Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου, προκειμένου να ενταχθούν τομείς που θα συμπεριλαμβάνουν συμπεριληφθούν θέματα ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, διαχείρισης Ανάδοχων Εργολάβων, κλπ. Συναφώς, σημειώνεται ότι στον προσφάτως υιοθετηθέντα (8ος 2022) Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εμπεριέχονται ειδικότερα αναφορικά με τα ζητήματα  ESG και δη της βιώσιμης ανάπτυξης (βλ. ιδίως άρθρο 29 του προρρηθέντος Κανονισμού Λειτουργίας ΔΕΔΔΗΕ) με αντίστοιχη πρόβλεψη και για την μελλοντική υιοθέτηση ειδικότερων Πολιτικών ΔΕΔΔΗΕ επί των υπόψη θεμάτων, πολιτικές οι οποίες με την υιοθέτησή τους θα ενσωματωθούν ως Παραρτήματα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.   

 

A-G4 Μεταβλητές αµοιβές
% μεταβλητών αμοιβών= Ποσό μεταβλητών αμοιβών σε ευρώ

457.290

/3.527.917

Συνολικές αποδοχές στελεχών,σε ευρώ * 100 = 13%

Παραδοχές, υποθέσεις, περιορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό

Μεταβλητές αμοιβές (bonus) των στελεχών της εταιρείας προς το σύνολο των αποδοχών τους.

 

A-G5 Εξωτερική διασφάλιση

Οι ακόλουθοι δείκτες έλαβαν ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση περιορισμένου εύρους (limited assurance):

Γνωστοποιήσεις πληροφοριών ESG

Χρηματιστηρίου Αθηνών

Περιγραφή
C-E1 Άμεσες εκπομπές (Scope 1)
C-E2 Έμμεσες εκπομπές (Scope 2)
A-E3 Διαχείριση Αποβλήτων
C-S1 Συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών
C-S7 Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
C-G3 Ουσιαστικά θέματα

 

SS-G1 Πολιτική καταγγελίας δυσλειτουργιών

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν έχει ακόμη υιοθετήσει πολιτική και συγκεκριμένη διαδικασία για τα θέματα της whistle blowing, συνεκτιμώντας και την μη εισέτι υιοθέτηση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας ενσωμάτωσης για το θέμα, ενώ επισημαίνεται ότι δρομολογούνται από πλευράς της εταιρείας μας οι απαιτούμενες ενέργειες για την υιοθέτηση της σχετικής πολιτικής αλλά και διαδικασίας, καθώς και κάθε απαιτούμενο σχετικό μέτρο και δράση (π.χ. ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής και διαχείρισης αιτημάτων).

Συναφώς, επισημαίνεται και υπογραμμίζεται ότι βασικές αρχές, ρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης των εργαζομένων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να καταγγέλλουν συμπεριφορά μη σύννομη, επιλήψιμη ή χρήζουσας εν γένει περαιτέρω διερεύνησης) που σχετίζονται και με το εν λόγω θέμα περιλαμβάνονται αφενός στο πλήρες πλαίσιο και διαδικασία πειθαρχικού χαρακτήρα διατάξεων του ΚΚΠ ΔΕΗ ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δυνάμει της υπ’ αριθμ. 139/2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αφετέρου σε διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (βλ. ιδίως άρθρα 8, 9 και 17 αυτού).

 

SS-G2 Διαχείριση κρίσιμων κινδύνων

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τυποποιημένη διαδικασία διαχείρισης ρίσκου και κατηγοριών κινδύνου, στοιχεία τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης από τον αρμόδιο κλάδο της ΔΣΕΣΜ.

 

SS-G3 Διαχείριση συστημικών κινδύνων

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα (ISO-31000:2018, ISO-31010:2019) για την αναγνώριση, αξιολόγηση, ανάλυση, αποτίμηση και αντιμετώπιση της διακινδύνευσης, έχοντας επιλέξει τη μεθοδολογία "Taxonomy" για την κατηγοριοποίηση και τη μεθοδολογία "Risk Register" για την καταγραφή και παρακαλούθηση κινδύνων.